Zmluvy - rok 2023

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (995 kB) Č. 1 - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí - Obec Čaňa

- zverejnená dňa 2.1.2023

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (1,5 MB) Č. 2 - Zmluva o poskytnutí nádob na zber odpadu č. ZM-KO-OD-23-0043 - Kosit, a. s.

- zverejnená dňa 2.1.2023

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (2,5 MB) Č. 3 - Zmluva o poskyt.služieb - zber jedlých olejov a tukov  - Kosit, a. s. 

- zverejnená dňa 2.1.2023

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (1 MB) Č. 4 - Dodatok č. 1 ku zmluve č.  tz2017-0328vs1 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva - TOPSET Solutions, s. r. o.

- zverejnená dňa 7.2.2023

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (352 kB) Č. 5 - Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov - NATUR-PACK, a. s. 

- zverejnená dňa 6.3.2023

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (523 kB) Č. 6 - Zmluva o poskytovaní auditorských služieb - Ing. Daša Polončáková

- zverejnená dňa 6.3.2023

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (548 kB) Č. 7 - Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20197590 - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

- zverejnená dňa 6.3.2023

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (396 kB) Č. 8 - Kúpna zmluva - XEROX LIMITED

- zverejnená dňa 13.3.2023

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (3 MB) Č. 9 - Zmluva o plnom servise a údržbe 2023/0304 - HO-ST, s. r. o.

- zverejnená dňa 20.3.2023

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (842 kB) Č. 10 - Zmluva o prevode výpočtovej techniky - DEUS

- zverejnená dňa 11.5.2023

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (565 kB) Č. 11 - Zmluva o poskytutí príspevku na záujmové vzdelávanie detí - Obec Seňa

- zverejnená dňa 11.5.2023

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (939 kB) Č. 12 - Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb oblasti zberu, odvozu a spracovania zmesového komunálneho odpadu - KOSIT, a. s. 

- zverejnená dňa 22.5.2023

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (3,4 MB) Č. 13 - Dodatok č. 1 -  Poistná zmluva  č. 9127004317 - UNIQA, a. s. 

- zverejnená dňa 22.5.2023

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (409 kB) Č. 14 - Mandátna zmluva č. 12/2023 - Ing. Sabaková

- zverejnená dňa 14.6.2023

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (99 kB) Č. 15 - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí - Mesto Košice

- zverejnená dňa 14.6.2023

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (506 kB) Č. 16 - Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonávaní činností v oblsti sociálnych služieb - Obec Valaliky

- zverejnená dňa 14.6.2023

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (799 kB) Č. 17 - Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi - FOR REGION, n. o.

- zverejnená dňa 28.6.2023

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (648 kB) Č. 18 - Zmluva o dielo  - Ing. arch. Martin Baloga, PhD.

- zverejnená dňa 28.7.2023

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (3,6 MB) Č. 19 - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prispevku  - MIRRI SR

- zverejnená dňa 31.7.2023

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (1 MB) Č. 20 - Zmluva o refundovaní nákladov na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie - Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

- zverejnená dňa 9.8.2023

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (868 kB) Č. 21 - Zmluva o poskytnutí finančého príspevku pre neverejného poskytovateľa na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - Arcidiecézna charita Košice

- zverejnená dňa 15.8.2023

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (2,7 MB) Č. 22 - Zmluva o dielo - Ing. Peter Szabó

- zverejnená dňa 21.8.2023

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (2,5 MB) Č.23 - Zmluva o poskytnutí dotácie  - KSK

- zverejnená dňa 24.8.2023

 

Zmluvy - rok 2022

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (555 kB) Č. 1 - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí - Obec Seňa

- zverejnená dňa 178.7.2023.2.2022

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (562 kB) Č. 2 - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí - Obec Čaňa

- zverejnená dňa 23.2.2022

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (936 kB) Č. 3 - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí - Mesto Košice

- zverejnená dňa 10.3.2022

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (709 kB) Č. 4 - Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-18-0372_ZoD - Kosit

- zverejnená dňa 30.3.2022

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (4,9 MB) Č. 5 - Zmluva o združenej dodávke elektriny - VSE, a. s. 

- zverejnená dňa 21.4.2022

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (472 kB) Č. 6 - Zmluva o dielo - MO+AD, s. r. o.

- zverejnená dňa 21.4.2022

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (899 kB) Č. 7 - Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu m OBEC - T-MAPY, s. r. o.

- zverejnená dňa 21.4.2022

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (991 kB) Č. 8 - Darovacia zmluva č. 40/2022 - U. S. Steel Košice

- zverejnená dňa 26.4.2022

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (3,8 MB) Č. 9 - Zmluva o dielo a Zmluva o poskytnutí služieb - BM PROTECT, s. r. o.

- zverejnená dňa 26.4.2022

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (751 kB) Č. 10 - Darovacia zmluva - Štatistický úrad SR

- zverejnená dňa 26.4.2022

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (1,1 MB) Č. 11 - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070APJ9 - PPA

- zverejnená dňa 20.5.2022

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (1,4 MB) Č. 12 - Zmluva o poskytnutí finančného príspevku dar EUSTREM č. 07112022 - Nadácia SPP

- zverejnená dňa 12.7.2022

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (1,3 MB) Č. 13 - Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb - Slovak Telekom, a. s. 

- zverejnená dňa 2.8.2022

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (814 kB) Č. 14 - Zmluva o poskytnutí služieb - MK hlas, s. r. o. 

- zverejnená dňa 8.8.2022

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (341 kB) Č. 15 - Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb - Slovak Telekom, a. s.

- zverejnená dňa 10.8.2022

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (557 kB) Č. 16 - Odstúpenie od Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, a. s. 

- zverejnená dňa 17.8.2022

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (1,4 MB) Č. 17 - Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb - Slovak Telekom, a. s.

- zverejnená dňa 24.8.2022

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (694 kB) Č. 18 - Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-18-0372_ZoD - KOSIT, a. s. 

- zverejnená dňa 19.9.2022

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (4,8 MB) Č. 19 - Zmluva o združenej dodávke elektriny - VSE, a. s. 

- zverejnená dňa 19.9.2022

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (3,6 MB) Č. 20 - Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - Nadácia EPH

- zverejnená dňa 19.9.2022

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (347 kB) Č. 21 - Zmluva o poskytnutí auditorských služieb - Ing. Polončáková

- zverejnená dňa 30.9.2022

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (1,3 MB) Č. 22 - Zmluva o poskytnutí dotácie - KSK

- zverejnená dňa 6.10.2022

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (977 kB) Č. 23 - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 0804/2020/ zo dňa 8.4.2020 - GB STAV KOŠICE, s. r. o. 

- zverejnená dňa 12.10.2022

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (617 kB) Č. 24 - Dohoda č. 22/41/010/129 - Úrad práce, sociálnych vecí  a rodiny Košice

- zverejnená dňa 10.11.2022

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (2,2 MB) Č. 25 - Zmluva o úvere  1087/CC/22 - Slovenská sporitelňa, a. s. 

- zverejnená dňa 19.12.2022

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (1,7 MB) Č. 26 - Zmluva o Elektronickej službe Bussines24 - Slovenská sporitelňa, a. s. 

- zverejnená dňa 19.12.2022

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (1,7 MB) Č. 27 - Zmluva o balíkovom účte - Slovenská sporitelňa, a. s. 

- zverejnená dňa 19.12.2022

 

Zmluvy - rok 2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (53 kB) Č. 1 - Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti - Mudr. Stanislav Gofus

- zverejnená dňa 15.1.2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (53 kB) Č. 2 - Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti - Mudr. Stanislav Gofus

- zverejnená dňa 2.20222.1.2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (93 kB) Č. 3 - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí - Obec Čaňa

- zverejnená dňa 22.1.2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (449 kB) Č. 4 - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí - Mesto Košice

- zverejnená dňa 22.1.2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (93 kB) Č. 5 - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí - DOMKA

- zverejnená dňa 22.1.2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (331 kB) Č. 6 - Zmluva o poskytovaní služieb MOM - Obec Ždaňa

- zverejnená dňa 22.1.2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (191 kB) Č. 7 - Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpami z obalov a s odpadmi s neobalových výrobkov - NATUR-PACK, a. s. 

- zverejnená dňa 15.2.2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (439 kB) Č. 8  - Dodatok k zmluve o poskytnutí služieb MOM - Obec Ždaňa

- zverejnená dňa 15.2.2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (376 kB) Č. 9  - Darovacia zmluva - Afeite, s. r. o.

- zverejnená dňa  7.3.2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (211 kB) Č. 10  - Darovacia zmluva o prevode vlastnického práva k hnuteľným veciam - Belžanskí priatelia

- zverejnená dňa  17.3.2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (515 kB) Č. 11  - Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy - Belžanskí priatelia

- zverejnená dňa  18.3.2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (277 kB) Č. 12  - Zmluva o výpožičke - Štatistický úrad SR

- zverejnená dňa  22.3.2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (109 kB) Č. 13  - Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. O21-20170025 - Slovanet, a. s.

- zverejnená dňa  22.3.2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (65 kB) Č. 14  - Zmluva o poskytnutí jednorázového finančného príspevku - Arcidiecézna Charita Košice

- zverejnená dňa  22.3.2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (441 kB) Č. 15  - Dodatok č. 2 k Zmluve o  poskytovaní služieb MOM - Obec Ždaňa

- zverejnená dňa  30.3.2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (876 kB) Č. 16  - Zmluva o výpožičke - FM Group, s. r. o.

- zverejnená dňa  10.4.2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (464 kB) Č. 17  - Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb MOM - Obec Ždaňa

- zverejnená dňa  30.4.2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (4,2 MB) Č. 18  - Zmluva o spracovaní osobných údajov na mzdové účely - Obec Beniakovce

- zverejnená dňa  17.5.2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (2,6 MB) Č. 19  - Zmluva o poskytnutí finančného príspevku grantový program Športuj aj Ty! Č. 60/2021 - Nadácia SPP

- zverejnená dňa  17.5.2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (644 kB) Č. 20  -  Nájomná zmluva na elektrické zariadenie – podružný merač – Ondrej Pravda, Zuzana Pravdová

- zverejnená dňa  23.5.2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(637 kB) Č. 21 -  Nájomná zmluva na elektrické zariadenie – podružný merač – Pavol Krnáč

- zverejnená dňa  23.5.2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (499 kB) Č. 22 - Nájomná zmluva na elektrické zariadenie – podružný merač - Gabriel Bujdosó

- zverejnená dňa  23.5.2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (91 kB) Č. 23 - Nájomná zmluva na elektrické zariadenie – podružný merač – Dana Jacečková

- zverejnená dňa  23.5.2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (581 kB) Č. 24 - Nájomná zmluva na elektrické zariadenie – podružný merač – Július Leško

- zverejnená dňa  23.5.2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (4,2 MB) Č. 25 - Poistná zmluva č. 9127004317  – UNIQA poisťovňa, a. s. 

- zverejnená dňa  22.6.2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (771 kB) Č. 26 - Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo 14K995208  – DOXX Stravné lístky, spol. s. r. o.

- zverejnená dňa  26.7.2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (84 kB) Č. 27 - Dohoda medzi obcou Belža a DHZO Seňa  – Obec Seňa

- zverejnená dňa  2.8.2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (295 kB) Č. 28 - Zmluva o dielo  – GB STAV KOŠICE, s. r. o.

- zverejnená dňa  10.9.2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (791 kB) Č. 29 - DOHODA Č. 21/41/O1O/17 - UPSVaR

- zverejnená dňa  5.11.2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (430 kB) Č. 30 - DOHODA Č. 21/41/O12/85 - UPSVaR

- zverejnená dňa  5.11.202

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (423 kB) Č. 31 - DOHODA Č. 21/41/O12/86 - UPSVaR

- zverejnená dňa  5.11.2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (1,6 MB) Č. 32 - Zmluva č. 1/2021 o zabezpečení deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie - Jozef Šváb - Šváb D. D. D.

- zverejnená dňa  8.11.2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (140 kB) Č. 33 - Zmluva o bežnom účte - ČSOB

- zverejnená dňa  9.11.2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (145 kB) Č. 34 - Zmluva o bežnom účte - ČSOB

- zverejnená dňa  9.11.2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (146 kB) Č. 35 - Zmluva o bežnom účte - ČSOB

- zverejnená dňa  9.11.2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf  (1MB) Č. 36 - Zmluva o aktualizácia programov systémovej podpore a licenčná zmluva

- zverejnená dňa 29.11.2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf  (209 kB) Č. 37 - Zmluva o poskytnutí audítorských služieb - Polončáková

- zverejnená dňa 29.11.2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (5,6 Mb) Č. 38 - Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

- zverejnená dňa 14.12.2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (14,2 MB) Č. 39 - Zmluva č. E530 08U01 o poskytnutí podpory z EF - Environmenálny fond

- zverejnená dňa 14.12.2021