Zmluvy - rok 2020

 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (364 kB) Č. 1 - Poistná zmluva - Dodatok č. 1 - Kooperativa poisťovňa, a. s.

- zverejnená dňa 7. 1. 2020

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (212 kB) Č. 2 - Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb - Slovak Telekom, a. s.

- zverejnená dňa 13. 1. 2020

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (79 kB) Č. 3 - Zmluva o poskytnutí finančnej dotáci z rozpočtu obce Belža č. 1/2020 - Obec Čaňa

- zverejnená dňa 22. 1. 2020

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (77 kB) Č. 4 - Zmluva o poskytnutí finančnej dotáci z rozpočtu obce Belža č. 2/2020 - Obec Seňa

- zverejnená dňa 22. 1. 2020

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (78 kB) Č. 5 - Zmluva o poskytnutí finančnej dotáci z rozpočtu obce Belža č. 3/2020 - DOMKA

- zverejnená dňa 22. 1. 2020

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (78 kB) Č. 6 - Zmluva o poskytnutí finančnej dotáci z rozpočtu obce Belža č. 4/2020 - Filia, n. o.

- zverejnená dňa 22. 1. 2020

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (507 kB) Č. 7 - Zmluva o poskytnutí finančej dotácie z rozpočtu obce Belža č. 5/2020 - Mesto Košice

- zverejnená dňa 22.1.2020 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (173 kB) Č. 8 - Dohoda č. 20/41/010/108 - ÚPSVaR

- zverejnená dňa 5.2.2020

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (692 kB) Č. 9 - Dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečení systému sdruženého nakladania s odpadmi z obalov - NATUR - PACK

- zverejnená dňa 20.2.2020

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (516 kB) Č. 10 - Príkazná zmluva - Regionálne združenie obcí Košice - okolie

- zverejnená dňa 15.3.2020

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (984 kB) Č. 11 - Zmluva o dielo na zhotovenie stavby - Irg&garden servis, s. r. o.

- zverejnená dňa 23.4.2020

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (592 kB) Č. 12 - Zmluva o dielo č. 0804/2020 - GB STAV KOŠICE, s. r. o.

- zverejnená dňa 24.4.2020

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (1772 kB) Č. 13 - Zmluva o dodávke plynu - SPP, a. s. 

- zverejnená dňa 29.4.2020

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (435 kB) Č. 14 -  Zmluva o OTP PREMIUM KONTE - OTP Banka Slovensko, a. s. 

- zverejnená dňa 6.5.2020

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (411 kB) Č. 15 - Nájomná zmluva č. 0989/VSD/2020 o prenájme podperných bodov NN vedenia - Východoslovenská distribučná, a. s.

- zverejnená dňa 6.5.2020

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (92 kB) Č. 16 - Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti spracovania administratívnych podkladov - Regionálna rozvojová agentúra BOROLO

- zverejnená dňa 13.5.2020

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (315 kB) Č. 17 - Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných slubieb  - Slovak Telekom, a. s. 

- zverejnená dňa 4.6.2020

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (579 kB) Č. 18 - Zmluva o poskytnutí služieb č. MSD Belža 01 - MAPA Slovakia Digital

zverejnená dňa 5.6.2020

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (7240 kB) Č. 19 - Zmluva o dodávke elektriny - BCF ENERGY, s. r. o.

- zverejnená dňa 8.6.2020

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (240 kB) Č. 20 - Prikazna zmluva - Regionálne združenie obcí Košice - okolie

- zverejnená dňa 8.6.2020

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (65 kB) Č. 21 -  Kúpna zmluva - Jozef Michna

- zverejnená dňa 8.6.2020

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (60 kB) Č. 22 - Kúpna zmluva - Jozef Michna

- zverejnená dňa 26.6.2020

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (1,2 MB) Č. 23 - Zmluva č. 11/POD-806/20 o poskytnutí podpory z EF - SAŽP

- zverejnená dňa 29.9.2020

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (218 kB) Č. 24 - Dohoda č. 20/41/010/198 - UPSVaR

- zverejnená dňa 23.10.2020

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (1,9MB) Č. 25 - Abonentná zmluva - CWS-boco Slovensko, s. r. o.

- zverejnená dňa 29.10.2020

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (732 kB)Č. 26 - Kúpna zmluva - CWS-boco Slovensko, s. r. o.

- zverejnená dňa 02.11.2020

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (588 kB) Č. 27 - Zmluva o návratnej finančnej výpomoci - Ministerstvo financii Slovenskej republiky

- zverejnená dňa 25.11.2020

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (112 kB) Č. 28 - Zmluva o poskytovaní auditórskych služieb - Ing. Dáša Polončáková

- zverejnená dňa 25.11.2020

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (150 kB) Č. 29 - Zmluva o zriadení budúcej zmluvy o vecné bremeno - FM Group, s. r o

- zverejnená dňa 26.11.2020

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (728 kB) Č. 30 - Zmluva o výpožičke - Štatistický úrad SR

- zverejnená dňa 4.12.2020

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (2 MB) Č. 31 - Zmluva o zabezpečení triedeného zberu zložiek Komunálneho odpadu č. ZM-KO-OD-20-1947_SZ - Kosit, a. s. 

- zverejnená dňa 4.12.2020

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (562 kB) Č. 32 - Poistná zmluva č. 0802023354 Dodadok č. 2 - KOOPERATÍVA poisťovňa, a. s. 

- zverejnená dňa 14.12.2020

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (39 kB) Č. 33 - Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnovaní služieb č. ZM-KO-OD-18-0372_ZaD

- zverejnená dňa 15.12.2020

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf  (1,4 MB) Č. 34 - Zmluva o spracovaní osobných údajov kamerovým systémom

- zverejnená dňa 15.12.2020

 

Zmluvy - rok 2019

 

Č. 1_2019 - Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce č. 2/2019 - Obec Čaňa

- zverejnená dňa 10.01.2019

Č. 2_2019 - Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce č. 3/2019 - Filia n. o.

- zverejnená dňa 10.01.2019

Č. 3_2019 - Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce č. 4/2019 - Domka združenie saleziánskej mládeže

- zverejnená dňa 10.01.2019

Č. 4_2019 - Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce č. 5/2019 - Gymnázium sv. Edity Steinovej

- zverejnená dňa 10.01.2019

Č. 5 2019 - Dohoda č. 19/41/010/59 o pomoci v hmotnej núdzi - UPSVaR

zverejnená dňa 28. 01. 2019

Č. 6_2019 - Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce č. 1/2019 - Mesto Košice

zverejnená dňa 04. 02. 2019

Č. 7_2019 - Dodatok č. 2 k zlumve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov - NATUR-PACK, a. s.

zverejnená dňa 04. 03. 2019

Č. 8_2019 - Nájomná zmluva - Xerox Limited

- zverejnená dňa 15. 03. 2019

Č. 9_2019 - Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy - JENE, s. r. o.

- zverejnená dňa 01. 04. 2019

Č. 10_2019 - Zmluva o  dielo na zhotovenie stavby - FM Group, s. r. o.

- zverejnená dňa 11. 04. 2019

Č. 11_2019 - Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy - Belžanskí priatelia, o. z.

- zverejnená dňa 30.4.2019

Č. 12_2019 - Zmluva o OTP PREMIUM KONTE - OTP Banka Slovensko, a. s.

- zverejnená dňa 09.5.2019

Č. 13_2019 - Zmluva o OTP PREMIUM KONTE - OTP Banka Slovensko, a. s.

- zverejnená dňa 09.5.2019

Č. 14_2019 - Zmluva o dielo -  GB STAV KOŠICE, s. r. o.

- zverejnená dňa 15.5.2019

Č. 15_2019 - Zmluva o poskytnutí verejných služieb - Slovak Telekom, a. s.

- zverejnená dňa 30.05.2019

Č. 16_2019 - Zmluva o dielo na zhotovenie stavby -  Irg&garden servis, s. r. o.

- zverejnená dňa 31.05.2019

Č. 17_2019 - Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2019/06VMO015 - Nadácia EHP

- zverejnená dňa 04.06.2019

Č.18_2019 - Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA - ELT Management Company Slovakia, s. r. o.

- zverejnená dňa 18.06.2019

Č. 19_2019 - Zmluva č. 10/POD-806/19 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu  - Slovenská agentúra životného prostredia

- zverejnená dňa 22.7.2019

Č. 20_2019 _Zmluva č. 134901 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu  - Environmentálny fond

- zverejnená dňa 26.7.2019

Č. 21_2019_Zmluva o vykonávaní činností v oblasti sociálnych služieb

- zverejnená dňa 15.8.2019

Č. 22 2019 Zmluva o dielo  -  GB STAV KOŠICE, s. r. o.

zverejnená dňa 24.8.2019

Č. 23_2019_Zmluva o OTP PREMIUM KONTE - OTP Banka Slovensko, a. s. 

zverejnená dňa 28.8.2019

Č. 24_2019_ Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku č. 530_2019 - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

zverejnená dňa 28.8.2019

Č. 25_2019_Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie - P-projekt plus

zverejnená dňa 06.09.2019

Č. 26_2019_ Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074KE220229 - Pôdohospodárska platobná agentúra

zverejnená dňa 09.09.2019

Č. 27_2019_Zmluva č. 140334 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu - Envoronmentálny fond

zverejnená dňa 30.09.2019

Č. 28_2019_Zmluva o činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi - technik PO a o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby - MONITOR BR+

zverejnená dňa 14.10.2019

Č. 29_2019_Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom - Obec Beniakovce

zverejnená dňa 16.10.2019

Č. 30_2019_Zmluva o poskytnutí finančného príspevku dar EUSTREAM č. 13/2019 - Nadácia SPP

zverejnená dňa 28.10.2019

Č. 31_2019_Darovacia zmluva  GB STAV KOŠICE, s. r. o.

zverejnená dňa 4.11.2019

Č. 32_2019_Zmluva o poskytnutí návratého finančného príspevku - Slovanet

zverejnená dňa 8.11.2019

Č. 33_2019_ Zmluva o poskytnutí auditórskych služieb - Ing. Dáša Polončáková

zverejnená dňa 8.11.2019

Č. 34_2019_Nájomná zmluva - FM Group, s. r. o

zverejnená dňa 13.12.2019

Č. 35_2019_Nájomná zmluva - FM Group, s. r. o

zverejnená dňa 13.12.2019

Č. 36_2019_Zmluva o spravúvaní osobných údajov sprostredkovateľom - Obec Čaňa

zverejnená dňa 13.12.2019

Č. 37_2019_Zmluva o dielo -  Igor Olexa

zverejnená dňa 20.12.2019

Č. 38_2019_Zmluva o dielo - Anna Regrutová

zverejnená dňa 20.12.2019

Č. 39_2019_Dohoda č. 19/41/054/415 - ÚPSVaR

zverejnená dňa 20.12.2019

 

Zmluvy - rok 2018

 

Č. 35_2018 - Zmluva sprostredkovateľa podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov - Pavol Halanda

- zverejnená dňa 25.5.2019

Č. 34_2018 - Kúpna zmluva č.  KZ 09_2018_AK - U. S. Steel

- zverejnená dňa 19.12.2018

Č. 33_2018 - Zmluva o dielo č. ZM_KO_OD_18_0372_ZOD - Kosit

- zverejnená dňa 19.12.2018

Č. 32_2018 - Dotatok č. 1 k Zmluve o dielo ku dňu 01.01.2019 - BeeM Servis, s. r. o.

- zverejnený dňa 14.12.2018

Č. 31_2018 - Zmluva o poskytnutí audítorských služieb - Ing. Polončáková

- zverejnená dňa 05.11.2018

Č. 30_2018 - Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Dar Eustream č. 3/2018 - Nadácia SPP

- zverejnená dňa 22.10.2018

Č. 29_2018 - Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme pozemkov č. 001/2015/152/011/201/2009 - Gréckoá dňa 1.4.2019katolícka eparchia Košice

- zverejnený dňa 22.10.2018

Č. 28_2018 - Zmluva o dielo na zhotovenie stavby Profitmetal s.r.o.

- zverejnená dňa 16.10.2018

Č. 27_2018 - Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb - Slovak Telekom, a. s.

- zverejnený dňa 03.10.2018

Č. 26_2018 - Zmluva o vyplňovacom práve k bianko zmenke č. 5001/18/023-BZ-01 - OTP Banka Slovensko

- zverejnená dňa 02.10.2018

Č. 25_2018 - Zmluva o splátkovom úvere pre samosprávy č. 5001/18/023  - OTP Banka Slovensko

- zverejnená dňa 02.10.2018

Č. 24_2018 - Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve z 11.01.2018 - VVS a.s.

- zverejnený dňa 18.09.2018

Č. 23_2018 - Abonentná zmluva - CWS-boco Slovensko, s.r.o.

- zverejnená dňa 27.08.2018

Č. 22_2018 - Zmluva o poskytnutí dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí - Ministerstvo dopravy a výstavby SR

- zverejnená dňa 19.07.2018

Č. 21_2018 - Zmluva o dodávke vody - VVS a.s.

- zverejnená dňa 09.07.2018

Č. 20_2018 - Dodatok Antik SAT - ANTIK Telecom s.r.o.

- zverejnený dňa 27.06.2018

Č. 16_2018 - Zmluva o dielo - Marián Bango

- zverejnená dňa 11.06.2018

Č. 15_2018 - Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov - TOPSET Solutions s.r.o.

- zverejnená dňa 11.06.2018

Č. 14_2018 - Zmluva o dielo - PP PROTECT s.r.o.

- zverejnená dňa 28.5.2018

Č. 13_2018 - Kúpna zmluva - Jozef Michna

- zverejnená dňa 23.4.2018

Č. 12_2018 - Kúpna zmluva - Emil Leško

- zverejnená dňa 23.4.2018

Č. 11_2018 - Zmluva o zriadení a poskytovaní pripojenia - ANTIK Telecom s.r.o.

- zverejnená dňa 28.3.2018

Č. 10_2018 - Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie - Obec Seňa

- zverejnená dňa 26.3.2018

Č. 9_2018 - Dodatok č. 2 - NATUR-PACK, a.s.

- zverejnený dňa 12.3.2018

Č. 8_2018 - Poistná zmluva - D.A.S. Rechtsschutz AG

- zverejnená dňa 12.2.2018

Č. 7_2018 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, a.s.

- zverejnená dňa 7.2.2018

Č. 6_2018 - Zmluva o zriadení vecného bremena - VVS, a.s.

- zverejnená dňa 19.2.2018

Č. 5_2018 - Kúpna zmluva - VVS a.s.

- zverejnená dňa 30.1.2018

Č. 4_2018 - Zmluva o poskytnutí služby - SAKS Management, s.r.o.

- zverejnená dňa 25.1.2018

Č. 3_2018 - Dohoda č. 18_41_010_69 - ÚPSVaR Košice

- zverejnená dňa 23.1.2018

Č. 2_2018 - Dodatok č. 1 k Zmluve - NATUR-PACK, a.s.

- zverejnená dňa 23.1.2018

Č. 1_2018 - Zmluva o dielo - Mgr. Katarína Hurdiková (zmluva je zrušená)

- zverejnená dňa 5.1.2018

 

Zmluvy - rok 2017

 

Č. 34 - Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - Anna Majorošová

- zverejnená dňa 2.1.2018

Č. 33 - Dohoda § 12 - ÚPSVaR Košice

- zverejnená dňa 2.1.2018

Č. 32 - Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie - Mesto Košice

- zverejnená dňa 21.12.2017

Č. 31 - Zmluva o dielo č. 573_2017 - KOSIT a.s.

- zverejnená dňa 18.12.2017

Č. 30 - Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie - Obec Čaňa

- zverejnená dňa 28.11.2017

Č. 29 - Zmluva o dielo - Slovanet, a.s.

- zverejnená dňa 23.11.2017

Č. 28 - Zmluva o dodávke plynu - SPP, a.s.

- zverejnená dňa 16.11.2017

Č. 27 - Zmluva o OTP City konte - OTP Banka Slovensko, a.s.

- zverejnená dňa 16.11.2017

Č. 26 - Zmluva o združenej dodávke elektriny - Energie2, a.s.

- zverejnená dňa 31.10.2017

Č. 25 - Príkazná zmluva - RZO KO

- zverejnená dňa 10.10.2017

Č. 24 - Zmluva o poskytnutí služby - Geminy People s.r.o.

- zverejnená dňa 25.9.2017

Č. 23 - Zmluva o dielo - Mgr. Ágnes Hornyak

- zverejnená dňa 7.9.2017

Č. 22 - Rámcová kúpna zmluva - AQUA PRO, s.r.o.

- zverejnená dňa 6.9.2017

Č. 21 - Zmluva o dielo - Ing. arch. Ján Sekan

- zverejnená dňa 14.8.2017

Č. 20 - Dodatok č. 1 - Ing. Daša Polončáková

- zverejnený dňa 3.8.2017

Č. 19 - Zmluva na použite operátu štátneho mapového diela - GKÚ

- zverejnená dňa 13.7.2017

Č. 18 - Zmluva a dodatok - Slovak Telekom, a.s.

- zverejnená dňa 12.7.2017

Č. 17 - Príkazná zmluva - URBA s.r.o.

- zverejnená dňa 23.6.2017

Č. 16 - Zmluva o dielo - RAKY stav, s.r.o.

- zverejnená dňa 14.6.2017

Č. 15 - Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie - ZŠ Seňa

- zverejnená dňa 6.6.2017

Č. 14 - Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - Nadácia SPP

- zverejnená dňa 22.5.2017

Č. 13 - Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000_502 - Remek s.r.o.

- zverejnená dňa 4.5.2017

Č. 12 - Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny - VSE a.s.

- zverejnená dňa 4.5.2017

Č. 11 - Kúpna zmluva - 1_2017

- zverejnená dňa 20.4.2017

Č. 10 - Dohoda o nevyhnutnej fin. podpore - rod. Škovranová

- zverejnená dňa 19.4.2017

Č. 9 - Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva - TOPSET Solutions s.r.o.

- zverejnená dňa 31.3.2017

Č. 8 - Dodatok č. 1 k darovacej zmluve - RMS, a.s. Košice

- zverejnená dňa 29.3.2017

Č. 7 - Zmluva o dielo ZKE 170059 - RAKY stav, s.r.o.

- zverejnená dňa 13.3.2017

Č. 6 - Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce - Mesto Košice

- zverejnená dňa 25.1.2017

Č. 5 - Darovacia zmluva - Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach, n.o.

- zverejnená dňa 24.1.2017

Č. 4 - Kúpna zmluva - Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach, n.o.

- zverejnená dňa 24.1.2017

Č. 3 - Zmluva o poskytovaní účtovných služieb - Iveta Homoly

- zverejnená dňa 19.1.2017

Č. 2 - Dohoda č. 17_41_054_1 - CzKN - ÚPSVaR

- zverejnená dňa 16.1.2017

Č. 1 - Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce - Obec Čaňa

- zverejnená dňa 12.1.2017

 

Zmluvy - rok 2015 - 2016

 

č. 64. Dodatok č. 1 k dohode č. 15_41_012_69 - ÚPSVAR Košice.pdf

- zverejnená dňa 3.1.2017

č. 63. Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore - TOPSET

- zverejnená dňa 21.12.2016

č. 62. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - Slovak Telekom, a.s..pdf

- zverejnená dňa 28.11.2016

č. 61. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - Ing. Polončáková.pdf

- zverejnená dňa 21.11.2016

č. 60. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi - FURA s.r.o..pdf

- zverejnená dňa 16.11.2016

č. 59. Zmluva o el.komunikácii - Dôvera ZP, a.s..pdf

- zverejnená dňa 15.11.2016

č. 58. Zmluva o pripojení k IS DCOM - DataCentrum.pdf

- zverejnená dňa 7.11.2016

č. 57. Zmluva o výkone lekárskej posudkovej činnosti - MUDr. Kyselová.pdf

- zverejnená dňa 7.11.2016

č. 56. Dohoda č.16_41_010_71 - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice.pdf

- zverejnená dňa 26.10.2016

č. 55. Dodatok č.1 ku Kontraktu - U.S.Steel Košice, s.r.o..pdf

- zverejnená dňa 18.10.2016

č. 54. Zmluva o dielo - RAKY stav, s.r.o..pdf

- zverejnená dňa 18.10.2016

č. 53. Zmluva o dielo - TOPTECH - OZ, Košice.pdf

- zverejnená dňa 14.10.2016

č. 52. Kontrakt - U.S.Steel Košice, s.r.o..pdf

- zverejnená dňa 10.10.2016

č. 51. Zmluva o vzájomnej spolupráci a propagácii - Generali Poisťovňa, a.s..pdf

- zverejnená dňa 15.9.2016

č. 50. Zmluva o dielo - Imrich Sedlák - Deň obce 2016.pdf

- zverejnená dňa 6.9.2016

č. 49. Zmluva o dielo - Ágnes Hornyak - Deň obce 2016.pdf

- zverejnená dňa 6.9.2016

č. 48. Zmluva o dielo - Tomáš Oravec - Deň obce 2016.pdf

- zverejnená dňa 6.9.2016

č. 47. Zmluva o dielo - Slovanet, a.s..pdf

č. 46. Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi - NATUR - PACK, a.s..pdf

č. 45. Zmluva o zriadení vecného bremena - VVS, a.s..pdf

č. 44. Zmluva o poskytovaní účtovných služieb - Iveta Homolyová.pdf

č. 43. Zmluva o budúcej nájomnej zmluve - Belžanskí priatelia, o.z..pdf

- zverejnená dňa 26.4.2016

č. 42. Zmluva o poskytovaní služieb - ADSUPRA, s.r.o..pdf

č. 41. Zmluva o zbere - H+EKO, spol. s.r.o., Košice.pdf

č. 40. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce - Mesto Košice.pdf

- zverejnená dňa 4.2.2016

č. 39. Zmluva o spolupráci - MOAD,s.r.o..pdf

č. 38. Zmluva o poskyt. fin. dotácie z rozpočtu obce - Obec Čaňa.pdf

- zverejnená dňa 13.1.2016

č. 37. Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce - Kongregácia sestier Dominikánok.pdf

- zverejnená dňa 4.2.2016

č. 36. Zmluva o dielo - B&J Finance s.r.o..pdf

- zverejnená dňa 12.1.2016

č. 35. Zmluva o poskytnutí služby - SAKS Management, s.r.o..pdf

- zverejnená dňa 29.12.2015

č. 34. Zmluva o dielo - slovedu, o.z..pdf

- zverejnená dňa 17.12.2015

č. 33. Dohoda č. 392 §52a 2015 ŠR - ÚPSVaR.pdf

- zverejnená dňa 2.12.2015

č. 32. Zmluva o dielo - Ing. Rudolf Štober ELIN.pdf

- zverejnená dňa 1.12.2015

č. 31. Zmluva o poskytnutí fin.dotácie z rozpočtu obce 2015 - Jazero n.o..pdf

- zverejnená dňa 18.11.2015

č. 30. Kontrakt č. TANS1500118 - U.S.Steel Košice, s.r.o..pdf

- zverejnená dňa 6.4.2015

č. 29. Kúpna zmluva - RMS, a.s. Košice.pdf

- zverejnená dňa 27.10.2015

č. 28. Rámcová kúpna zmluva č. 2015529 - AQUA PRO, s.r.o..pdf

- zverejnená dňa 27.10.2015

č. 27. Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy - VSD, a.s..pdf

- zverejnená dňa 20.10.2015

č. 26. Kúpna zmluva č. Z201526145_Z - Papier Servis s.r.o..pdf

- zverejnená dňa 1.10.2015

č. 25. Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy - NATUR - PACK, a.s..pdf

- zverejnená dňa 12.10.2015

č. 24. Darovacia zmluva č. 099-2015 - RMS.pdf

- zverejnená dňa 27.10.2015

č. 23. Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení - DataCentrum.pdf

- zverejnená dňa 28.9.2015

č. 22. Zamestnávateľská zmluva o DDS - NN Tatry Sympatia.pdf

- zverejnená dňa 22.9.2015

č. 21. Hromadná licenčná zmluva VP-15-43226-001 - SOZA.pdf

- zverejnená dňa 31.8.2015

č. 20. Zmluva o poskytnutí dotácie č. 120-2015 - KSK.pdf

- zverejnená dňa 31.8.2015

č. 19. Dodatok č.1 a Dodatok č.2 - ÚPSVaR.pdf

- zverejnená dňa 2.12.2015

č. 18. Dohoda č.80a_§10_2014_AC - ÚPSVaR.pdf

- zverejnená

č. 17. Mandátna zmluva - Bc. Sabolová.pdf

- zverejnená dňa 13.1.2015

č. 16. Zmluva o poskytnutí právnych služieb - Mgr. Granec.pdf

- zverejnená dňa 12.2.2015

č. 15. Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov - Mesto Košice.pdf

- zverejnená dňa 15.1.2015

č. 14. Zmluva o poskytovaní účtovných služieb + dodatok č.1 - Iveta Homolyová.pdf

- zverejnená dňa 1.3.2015

č. 13. Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb - Bc. Mačanga.pdf

- zverejnená dňa 1.6.2015

č. 12. Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb - ÚPSVaR.pdf

- zverejnená dňa 1.3.2015

č. 11. Zmluva o podnájme pozemkov - Gréckokatolícka eparchia Košice.pdf

- zverejnená dňa 30.4.2015

č. 10. Darovacia zmluva - Bc. Pravdová Zuzana.pdf

- zverejnená dňa 9.4.2015

č. 9. Kúpna zmluva - VVS, a.s..pdf

- zverejnená dňa 25.3.2015

č. 8. Zmluva o zabezpečení výkonov PZS - MEDISON, s.r.o..pdf

- zverejnená dňa 27.5.2015

č. 7. Dohoda o elektronickom doručovaní - Daňový úrad Košice.pdf

- zverejnená dňa 6.5.2015

č. 6. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - Ing. Polončáková.pdf

- zverejnená dňa 25.5.2015

č. 5. Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obci a miest.pdf

- zverejnená dňa 10.6.2015

č. 4. Zmluva o podnikateľskom nájme k hnuteľnej veci - RAMIRENT.pdf

- zverejnená dňa 19.6.2015

č. 3. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. ZGP 17-2015 - SPP.pdf

- zverejnená dňa 30.4.2015

č. 2. Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov - Sociálna poisťovňa.pdf

- zverejnená dňa 7.7.2015

č. 1. Dodatok k zmluve o poskytnuti verejných služieb - Orange Slovensko, a.s..pdf

- zverejnená dňa 17.7.2015

 

Zmluvy - rok 2011 - 2014

 

č. 46. Zmluva o poskytnutí fin.dotácie z rozpočtu obce 2014 - MŠ Seňa.pdf

- zverejnená dňa 10.11.2014

č. 45. Zmluva o poskytnutí fin.dotácie z rozpočtu obce 2014 - Belžanskí priatelia o.z..pdf

- zverejnená dňa 10.11.2014

č. 44. Zmluva o poskytnutí fin.dotácie z rozpočtu obce 2014 - Jazero n.o..pdf

- zverejnená dňa 10.11.2014

č. 43. Zmluva o dielo - Ing. Martin Fazekaš.pdf

- zverejnená dňa 7.5.2014

č. 42. Dohoda č. 80_§10_2014_AC - ÚPSVaR.pdf

- zverejnená dňa 4.7.2014

č. 41. Zmluva o dielo č. ZoD 2014_GA_01_015 - STRABAG.pdf

- zverejnená dňa 7.7.2014

č. 40. Zmluva č.6092014 - Umelecká agentúra O.W. - Music, s.r.o..pdf

- zverejnená dňa 5.6.2014

č. 39. Zmluva o združenej dodávke plynu - RWE Gas Slovensko, s.r.o..pdf

- zverejnená dňa 30.5.2014

č. 38. Zmluva o výpožičke č. 0606-2020-2014 - VSD, a.s..pdf

- zverejnená dňa 30.5.2014

č. 37. Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov na záujmové vzdelávanie - Mesto Košice.pdf

- zverejnená dňa 30.4.2014

č. 36. Zmluva č. P-0032395100 - Union zdravotná poisťovňa, a.s..pdf

- zverejnená dňa 12.3.2014

č. 35. Zmluva o poskytnutí audítorskych služieb č. 33-2014 - Ing. Žigmund Szathmáry.pdf

- zverejnená dňa 5.5.2014

č. 34. Zmluva o zabezpečovaní poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta - DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o..pdf

- zverejnená dňa 6.3.2014

č. 33. Zmluva o poskytnutí verejných služieb - služba Mobilný internet - Slovak Telekom, a.s..pdf

- zverejnená dňa 14.3.2013

č. 32. Kolektívna zmluva - Základná organizácia SLOVES pre MÚ a OÚ.pdf

- zverejnená dňa 1.3.2013

č. 31. Kúpna zmluva - Anna Majorošová.pdf

- zverejnená dňa 28.1.2014

č. 30. Zmluva o prenájme nebytových priestorov na podnikateľské účely - MELANGO s.r.o..pdf

- zverejnená dňa 9.1.2014

č. 29. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. MUNICIPALITY-6-2014 - Nadácia SPP.pdf

- zverejnená dňa 10.1.2014

č. 28. Zmluva o združenej dodávke plynu + dodatok - RWE Gas Slovensko, s.r.o..pdf

- zverejnená dňa 10.10.2012

č. 27. Zmluva o poskytnutí fin.dotácie z rozpočtu obce rok 2013 - Belžanskí priatelia, o.z..pdf

- zverejnená dňa 29.11.2013

č. 26. Zmluva o poskytnutí právnych služieb - JUDr. Radomír Jakab,.pdf

- zverejnená dňa 18.3.2013

č. 25. Zmluva o poskytnutí fin.dotácie z rozpočtu obce rok 2013 - Eparchiálne CVČ sv. Ondreja.pdf

- zverejnená dňa 20.5.2013

č. 24. Zmluva o poskytnutí fin.dotácie z rozpočtu obce rok 2013 - Jazero n.o..pdf

- zverejnená dňa 29.4.2013

č. 23. Zmluva o výpožičke - Maroš Lesičko.pdf

- zverejnená dňa 24.1.2013

č. 22. Zmluva o uverejnení inzercie - Mediatel, s.r.o..pdf

- zverejnená dňa 5.8.2013

č. 21. Zmluva o poskytnutí fin.dotácie z rozpočtu obce rok 2013 - Mesto Košice.pdf

- zverejnená dňa 15.7.2013

č. 20. Zmluva o dielo č. ZoD 2013-GA-01-021 - STRABAG s.r.o..pdf

- zverejnená dňa 25.6.2013

č. 19. Zmluva o poskytnutí audítorských služieb č. 33-2013 - Ing. Žigmund Szathmáry.pdf

- zverejnená dňa 25.3.2013

č. 18. Protokol oo odovzdaní a prevzatí služby MPLS VPN - Slovak Telekom, a.s..pdf

- zverejnená dňa 24.5.2013

č. 17. Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec č. 23138-2014 - ÚPSVaR Košice.pdf

- zverejnená dňa 2.1.2014

č. 16. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Belža rok 2013 č. 6-2013 - ZŠ Seňa.pdf

- zverejnená dňa 12.12.2013

č. 15. Zmluva o poskytnutí služieb v sieti Internet - ANTIK.pdf

- zverejnená dňa 7.5.2008

č. 14. Zmluva o nájme nebytových priestorov - Belžanskí priatelia o.z..pdf

zverejnená dňa 5.11.2012

č. 13. Zmluva o nájme - Belžanskí priatelia o.z..pdf

- zverejnená dňa 23.11.2009

č. 12. Zmluva o nájme - Belžanskí priatelia o.z..pdf

- zverejnená dňa 24.11.2009

č. 11. Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti nakladania s odpadmi a separovanom zbere - FURA s.r.o..pdf

- zverejnená dňa 8.11.2011

č. 10. Nájomná zmluva - JENE s.r.o..pdf

- zverejnená dňa 25.10.2010

č. 9. Poistná zmluva - Kooperatíva poisťovňa a.s..pdf

- zverejnená dňa 25.5.2011

č. 8. Zmluva o zriadení a vedení účtu majiteľa CP č. 50150065 - OTP Banka Slovensko, a.s..pdf

- zverejnená dňa 10.9.2007

č. 7. Zmluva o splátkovom úvere č.5015-12-15 - OTP Banka Slovensko, a.s..pdf

- zverejnená dňa 26.10.2012

č. 6. Zmluva o poskytnutí fin.dotácie z rozpočtu obce 2012 - Gréckokatolícky farský úrad v Belži.pdf

- zverejnená dňa 25.5.2012

č. 5. Zmluva o pripojení - Orange Slovensko, a.s..pdf

- zverejnená dňa 22.3.2007

č. 4. Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb - Orange Slovensko, a.s..pdf

- zverejnená dňa 6.8.2013

č. 3. Zmluva o poskytnutí peňažného príspevku - Miroslav Fečo.pdf

- zverejnená dňa 19.10.2012

č. 2. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, a.s..pdf

- zverejnená dňa 17.9.2012

č. 1. Kúpna zmluva - Pavol Kubica.pdf

- zverejnená dňa 8.12.2011