(461 kB) ZVOZOVÝ KALENDÁR 2023.pdf

 

Obec Belža v súlade s §4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Belža za kalendárny rok 2022 je 37,68 %

 

ÚVko = 44 488kg / 118 075  kg *100 %  = 37,68 %

 

Obec Belža v súlade s §4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Belža za kalendárny rok 2021 je 42,99 %

 

ÚVko = 52833 kg / 122873 kg *100 %  = 42,99 %

 

Obec Belža v súlade s §4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Belža za kalendárny rok 2020 je: 47,70 %

 

ÚVko = 38 369 kg / 80 424 kg *100 %  = 47,70 %

 

Obec Belža v súlade s §4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Belža za kalendárny rok 2019 je: 28,00 %

 

ÚVko = 20 596 kg / 73 540 kg *100 %  = 28,00 %