Späť

Verejná vyhláška

 

(363 kB) Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby - vodovod.pdf

(163kB) Situácia 1.pdf

(197 kB) Situácia 2.pdf

(122 kB) Situácia 3.pdf