Späť

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Belža

Obec Belža v súlade s §4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Belža za kalendárny rok 2021 je 42,99 %

 

ÚVko = 52833 kg / 122873 kg *100 %  = 42,99 %