Späť

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

Obec Belža v súlade s §4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Belža za kalendárny rok 2022 je 37,68 %

 

ÚVko = 44 488kg / 118 075  kg *100 %  = 37,68 %