Späť

Úroveň vytredenia komnálnych odpadov

Obec Belža v súlade s §4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Belža za kalendárny rok 2020 je: 47,70 %

 

ÚVko = 38 369 kg / 80 424 kg *100 %  = 47,70 %