Späť

REFERENUM 2023

Oznámenie o určení volebného okrsku a volebnej miestnosti

Starosta obce Belža podľa § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

určuje

pre referendum, ktoré sa bude konať dňa 21.januára 2023 v čase od 7.00 - 22.00 hod.

 

Okrsok: č. 1

Volebnú miestnosť: Obecný úrad - prízemie klub

 

Ing. Ondrej Pravda

starosta obce

 

V Belži, dňa 10.11.2022