Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

1. (306 kB) Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.doc

2. (38,5 kB) Lekársky nález.doc 

 

Súpisné čísla

1. (27,5 kB) Žiadosť o určenie súpisného čísla.docx

2. (12,6 kB) Čestné vyhlásenie.docx

3. (14,2 kB) Žiadosť o zmenu a zrušenie súpisného čísla.docx

 

Ostatné

1. (54 kB) Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.doc

2. (12,5 kB) Ohlásenie činnosti SHR.docx