V obci Belža fungujú:
 
Občianske združenie Belžanskí priatelia
http://www.belzanskipriatelia.weblahko.sk/