Svoje podnety, pripomienky a návrhy môžu občania posielať elektronickou alebo papierovou formou.

Elektronická forma: email: obecbelza@mail.t-com.sk

Papierová forma: poštová adresa:

Obecný úrad Belža

Belža 80

044 58 Seňa