Zvoz elektroodpadu 25.1.2023 o 10,00 hod.
Mimoriadne odpočty vodomerov
ZVOZOVÝ KALENDÁR 2023
Bezplatné dlhové poradenstvo
Požadované zmeny cestovných poriadkov a vyjadrenia spoločnosti eurobus, a. s.
Presťahovanie obecného úradu
Munipolis
Knihy na vypožičanie
Informácia o zmene termínu odvozu komunálneho odpadu
Nadácia SPP - Športom k zdraviu