Späť

OZNAMY

  1. Oznamuje, že v dňoch 20.-24.3.2023 počas dňa do 19:00 hod. bude poverená zamestnankyňa obecného úradu doručovať do domácností rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľnosti, poplatku za odpad a dane za psa. Občania, ktorí nebudú zastihnutí na adrese trvalého pobytu si budú musieť rozhodnutia prevziať osobne v kancelárii obecného úradu v čase úradných hodín.
  2. Obecný úrad oznamuje, že od 14.3. do 17.3.2023 (od utorka do piatka) bude vydávať kompostéry pre občanov 1 ks na 1 domácnosť.  Kompostér je v rozloženom stave, celková váha balenia je do 20 kg. Na odber použite fúrik, vozík alebo osobné motorové vozidlo. V prípade, že si neviete kompostér odviesť, ponúkame možnosť dovozu pracovníkom úradu.
  3. Upozorňujeme občanov, aby kuchynský olej nosili vo PET fľašiach s maximálnym obsahom 1,5 litra, nakoľko otvor na zbernej nádobe pre kuchynský olej a tuky je iba v tomto rozmere. Za pochopenie ďakujeme.