Späť

OZNAM

VSE, a. s. oznamuje, že zajtra od 13,00 hod. vykoná v obci ročný odpočet elektriny, preto Vás prosíme o sprístupnenie elektromerov. V prípade ak elektromer neviete sprístupniť, nechajte pracovníkovi elektrárni na bráničke nalepení lístok s odpočtom.