Späť

OZNAM

Obec Skároš, občianske združenie Time4fun pozývajú všetkých priateľov športu na preteky Slánskych vrchov, ktoré sa uskutočnia 13. 08.2023 v obci Skároš a Holloháza. Preteky pozostávajú z troch disciplín. Bežecké preteky, štart o 10.30 hod. v obci Holloháza, lesnou cestou na Lászlótanyu , cieľ Veľký Milič. dĺžka trate 10,5 km, prevýšenie 670 m. Horské bicykle, štart o 11.00 hod. pred Obecným úradom v Skároši, trasa: tri domky, smer chata Karolka, Malá Maroka, Vlašské lúky, cieľ Veľký Milič, dĺžka trate 11,8 km, prevýšenie 700 m. Cestné bicykle, štart o 11.00 hod. pred Obecným úrad v Skároši, trasa: štátna hranica, cieľ Lászlótanya. Dĺžka trate 10,4 km, prevýšenie 430 m. Miestna registrácia, prezentácia, vyzdvihnutie štartovného čísla je možná aj v deň konania pretekov v areály kaštieľa Láslzótanya v čase od 07.30 hod. do 09.30 hod. Bližšie informácie na stránke obce Skároš