Späť

Novinka zmapovanie pohrebiska

V spolupráci so spoločnosťou T-MAPY, s.r.o. sme pripravili pre našich občanov ako aj návštevníkov stránky www.belza.dcom.sk novinku. Zmapovaním (nalietaním) dvoch pohrebísk sme získali presnejšie údaje o polohe a počte voľných miest, online prístup občanov na pohrebisko, informácie o nájomcovi a samotnú fotografiu hrobového miesta. Nech sa páči. 😉

https://mobec.sk/belza#cintorin