Presťahovanie obecného úradu
Záhradkárska výstava
Zákaz využívania lesov verejnosťou
Munipolis
Knihy na vypožičanie
Informácia o zmene termínu odvozu komunálneho odpadu
Nadácia SPP - Športom k zdraviu
Novinka zmapovanie pohrebiska
OZNAM - využívanie kontajnerov pri KD
ZMENA EMAILOVEJ ADRESY OBECNÉHO ÚRADU