Obecný úrad Belža

Belža 80
044 58  Seňa
Tel. č.: 055/696 28 74
Elektronické podania môžete podávať cez www.slovensko.sk
 
!!! POZOR ZMENA ČÍSLA ÚČTU !!!
z dôvodu spojenia bánk ČSOB a OTP
 
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a. s. 
Číslo účtu: SK28 5200 0000 0000 0875 7876
 
Bankové spojenie: ČSOB, a. s. 
číslo účtu: SK04 7500 0000 0040 2967 6600
 
Starosta
Ing. Ondrej Pravda                     
Tel.č.: 0918 402 818
starosta@belza.dcom.sk
 
Administratíva
Mgr. Katarína Hurdiková
Email: podatelna@belza.dcom.sk
          info@belza.dcom.sk
          webmaster@belza.dcom.sk
Tel. č.: 055/696 28 74, 0903 242 490
 
Poslanci obecného zastupiteľstva
JUDr. Mgr. PhD. Mária Sedláková
Margita Vargovčáková
Ing.Tomáš Straka
Igor Takáč
Martin Kopčík
 
Kontrolór
Ing. Juraj Mosej
kontrolor@belza.dcom.sk
 
Účtovníctvo
Mgr. Katarína Hurdiková
 
 
Stavebný úrad 
 
Zamestnanec
Ing. Anežka Korineková
 

Adresa: Osloboditeľov 22 044 14 Čaňa

Telefón: 055/6999018

e-mail: anezka.korinekova@cana.dcom.sk