VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf  (  298 kB) DF č. 1_2021 -  Pavol Halanda

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf ( 57 kB) DF č. 2_2021- Slovak telekom, a. s. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (401 kB) DF č. 3_2021- Lyreco CE, SE

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (665 kB) DF č. 4_2021- adsupra, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (516 kB) DF č. 5_2021- BCF ENERGY, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (476 kB) DF č. 6_2021- BCF ENERGY, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (475 kB) DF č. 7_2021- BCF ENERGY, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (421 kB) DF č. 8_2021- ANTIK Telecom, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (166 kB) DF č. 9_2021- XEROX LIMITED

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (162 kB) DF č. 10_2021- XEROX LIMITED

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (238 kB) DF č. 11_2021- Obec Beniakovce

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (579 kB) DF č. 12_2021- CWS-boco Slovensko, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (43 kB) DF č. 13_2021- RAST, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (455 kB) DF č. 14_2021- RAST, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (1,9 MB) DF č. 15_2021- SPP, a. s. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (844 kB) DF č. 16_2021- SPP, a. s. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (439 kB) DF č. 17_2021- RAST, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (530 kB) DF č. 18_2021- KOSIT, a. s.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (453 kB) DF č. 19_2021- TOPSET Solutions, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (365 kB) DF č. 20_2021- MUDr. Stanislav Gofus

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (46 kB) DF č. 21_2021- Slovak Telekom, a. s. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (204 kB) DF č. 22_2021- DOXX - stravné lístky, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (374 kB) DF č. 23_2021- Ing. Ján CHudý - SATICH

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (367 kB) DF č. 24_2021- ČSOB Banka Slovenkso, a. s. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (347 kB) DF č. 25_2021- SPP, a. s. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (167 kB) DF č. 26_2021- XEROX LIMITED

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (162 kB) DF č. 27_2021- XEROX LIMITED

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (399 kB) DF č. 28_2021- SLOVGRAM

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (399 kB) DF č. 29_2021- MEDISON, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (850 kB) DF č. 30_2021- BCF ENERGY, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf  (450 kB) DF č. 31_2021- BCF ENERGY, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (414 kB) DF č. 32_2021- ANTIK Telecom, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (366 kB) DF č. 33_2021- Lyreco CE, SE

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (34 kB) DF č. 34_2021- TOPSET Solutions, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (859 kB) DF č. 35_2021- U. S. Steel Košice, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (29 kB) DF č. 36_2021 - Vojtech Čech – CECHOTEX

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (28 kB) DF č. 37_2021  - Vojtech Čech – CECHOTEX

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (220 kB) DF č. 38_2021  - Obec Beniakovce

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (512 kB) DF č. 39_2021  - CWS–boco Slovensko, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (414 kB) DF č. 40_2021  - Poradca podnikateľa, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (32 kB) DF č. 41_2021  - Vojtech Čech – CECHOTEX

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (62 kB) DF č. 42_2021  - Kosit, a. s. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (34 kB) DF č. 43_2021  - MUDr. Stanislav Gofus

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (47 kB) DF č. 44_2021  - Slovak Telakom, a. s.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (45 kB) DF č. 45_2021  - Slovak Telakom, a. s.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (317 kB) DF č. 46_2021  - Ing. Jan Chudý SATICH

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (458 kB) DF č. 47_2021 - SPP, a. s. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (167 kB) DF č. 48_2021 - XEROX LIMITED

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (162 kB) DF č. 49_2021 - XEROX LIMITED

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (411 kB) DF č. 50_2021 - Antik Telecom, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (389 kB) DF č. 51_2021 - Lyreco CE, SE

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (53 kB) DF č. 52_2021 - CWS-boco Slovensko, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (100 kB) DF č. 53_2021 -  BCF ENERGY, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (99 kB) DF č. 54_2021 -  BCF ENERBY, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (45 kB) DF č. 55_2021 -  Slovak Telekom, a. s

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (438 kB) DF č. 56_2021 -  ROTAPRINT

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (333 kB) DF č. 57_2021 - Magic Print, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (352 kB) DF č. 58_2021 - Magic Print, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (253 kB) DF č. 59_2021 - U. S. Steel, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (253 kB) DF č. 60_2021 - Danielle Petra Pascale Stuhr

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (489 kB) DF č. 61_2021 - Kosit, a. s.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (504 kB) DF č. 62_2021 - Kosit, a. s.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (38 kB) DF č. 63_2021 - GERID, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (275 kB) DF č. 64_2021 - RZOH

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (284 kB) DF č. 65_2021 - RZOH

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (37 kB) DF č. 66_2021 - Obec Ždaňa

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (204 kB) DF č. 67_2021 - Obec Beniakovce

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (28 kB) DF č. 68_2021 - Ing. Ján Chudý SATICH

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (303 kB) DF č. 69_2021 - Ing. Jana Smrčová - VERBENA

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (370 kB) DF č. 70_2021 - Správa ciest KSK

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (50 kB) DF č. 71_2021 - Slovak Telekom, a. s.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (617 kB) DF č. 72_2021 - VVS

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (393 kB) DF č. 73_2021 - ŠEVT

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (263 kB) DF č. 74_2021 - MONITIR BP+

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (314 kB) DF č. 75_2021 - BeeM Servis, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (406 kB) DF č. 76_2021 - Antik Telecom, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (52 kB) DF č. 77_2021 - CWS-boco Slovensko, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (472 kB) DF č. 78_2021 - SPP, a. s. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (45 kB) DF č. 79_2021 - Slovak Telekom, a. s.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (251 kB) DF č. 80_2021 - BCF ENERGY, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (251 kB) DF č. 81_2021 - BCF ENERGY, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (167 kB) DF č. 82_2021 - XEROX LIMITED

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (162 kB) DF č. 83_2021 - XEROX LIMITED

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (163 kB) DF č. 84_2021 - Ing. Ján Chudý - SATICH

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (444 kB) DF č. 85_2021 - Obec Ždaňa

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (1,1 MB) DF č. 86_2021 - Lyreco CE, SE

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (485 kB) DF č. 87_2021 -  Kosit, a. s. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (2 84 kB) DF č. 88_2021 - Ing. Jana Smrčová - VERBENA

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (343 kB) DF č. 89_2021 - MAPA Slovakia Digital, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (349 kB) DF č. 90_2021 - U. S. Steel Košice, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (356 kB) DF č. 91_2021 - Ing. Ján Chudý - SATICH

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (232 kB) DF č. 92_2021 - Obec Beniakovce

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (532 kB) DF č. 93_2021 - Kosit, a. s. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (48 kB) DF č. 94_2021 - Slovak Telekom, a. s. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (349 kB) DF č. 95_2021 - U. S. Steel  Košice, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (319 kB) DF č. 96_2021 - GEOREAL - Peter Kollar

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (85 kB) DF č. 97_2021 - CANIS

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (412 kB) DF č. 98_2021 - Levil, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (32 kB) DF č. 99_2021 - U. S. Steel Košice, s. r. o. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (43 kB) DF č. 100_2021 - Slovak Telekom, a. s. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (416 kB) DF č. 101_2021 - Lyreco CE, SE

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (449 kB) DF č. 102_2021 - SPP, a. s. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (167 kB) DF č. 103_2021 - XEROX LIMITED

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (162 kB) DF č. 104_2021 - XEROX LIMITED

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (960 kB) DF č. 105_2021 - BFC ENERGY, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (916 kB) DF č. 106_2021 - BFC ENERGY, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (51 kB) DF č. 107_2021 - CWS-boco Slovensko, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (41 kB) DF č. 108_2021 - Obec Ždaňa

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (409 kB) DF č. 109_2021 - Antik Telecom, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (533 kB) DF č. 110_2021 - Kosit, a. s. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (1,5 MB) DF č. 111_2021 - Kosit, a. s. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (258 kB) DF č. 112_2021 - Obec Beniakovce

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (377 kB) DF č. 113_2021 - U. S. Steel Košice, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (184 kB) DF č. 114_2021 - DOXX,  s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (359 kB) DF č. 115_2021 - VVS, a. s. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (484 kB) DF č. 116_2021 - Jozef Smrhola - OLYMP

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (48 kB) DF č. 117_2021 - Slovak Telekom, a. s. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (233 kB) DF č. 118_2021 - Obec Čaňa

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (33 kB) DF č. 119_2021 - U. S. Steel Košice

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (430 kB) DF č. 120_2021 - Obec Ždaňa

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (521 kB) DF č. 121_2021 - CWS - boco Slovensko, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (448 kB) DF č. 122_2021 - SPP, a. s. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (43 kB) DF č. 123_2021 - Slovak Telekom, a. s.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (537 kB) DF č. 124_2021 - Kosit, a. s. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (487 kB) DF č. 125_2021 - BCF ENERGY, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (489 kB) DF č. 126_2021 - BCF ENERGY, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (429 kB) DF č. 127_2021 - LYRECO CE, SE

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (415 kB) DF č. 128_2021 - ANTIK Telecom, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (410 kB) DF č. 129_2021 - Remek, s. r. o. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (167 kB) DF č. 130_2021 - XEROX LIMITED

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (162 kB) DF č. 131_2021 - XEROX LIMITED

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (211 kB) DF č. 132_2021 - Obec Beniakovce

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (59 kB) DF č. 133_2021 - Kosit, a. s. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (34 kB) DF č. 134_2021 - BARP, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (337 kB) DF č. 135_2021 - Fura, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (368 kB) DF č. 136_2021 - Fura, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (48 kB) DF č. 137_2021 - Slovak Telekom, a. s. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (326 kB) DF č. 138_2021 - MONITOR BP+, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (53 kB) DF č. 139_2021 - CWS-boco Slovensko, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (32 kB) DF č. 140_2021 - BeeM Servis, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (36 kB) DF č. 141_2021 - ANTIK Telecom, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (32 kB) DF č. 142_2021 - U. S. Steel Košice, s. r. o. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (445 kB) DF č. 143_2021 - SPP,  a. s. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (34 kB) DF č. 144_2021 - BARP, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (99 kB) DF č. 145_2021 - BFC ENERGY, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (103 kB) DF č. 146_2021 - BFC ENERGY, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (46 kB) DF č. 147_2021 - MAPA Slovakia Digital, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (26 kB) DF č. 148_2021 - IRG GARDEN SERVIS, s. r. o. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (163 kB) DF č. 149_2021 - XEROX LIMITED

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (166 kB) DF č. 150_2021 - XEROX LIMITED

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (59 kB) DF č. 151_2021 - Kosit, a. s. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (859 kB) DF č. 152_2021 - U. S. Steel Košice

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (70 kB) DF č. 153_2021 - Kosit, a. s.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (242 kB) DF č. 154_2021 - Obec Beniakovce

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (829 kB) DF č. 155_2021 - Lyreco CE, SE

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (45 kB) DF č. 156_2021 - Slovak Telekom, a. s. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (339 kB) DF č. 157_2021 - Jozef Smrhola - OLYMP

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (507 kB) DF č. 158_2021 -  Nier Fine Wines SK, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (184 kB) DF č. 159_2021 -  DOXX - Stravné lístky, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (227 kB) DF č. 160_2021 - DOXX - Stravné lístky, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (44 kB) DF č. 161_2021 -  Slovak Telekom, a. s. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (35 kB) DF č. 162_2021 -  JUDr. Lenka Borovská 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (859 kB) DF č. 163_2021 -  U. S. Steel Košice, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (48 kB) DF č. 164_2021 -  Slovak Telekom, a. s. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (227 kB) DF č. 165_2021 -  Obec Čaňa

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (445 kB) DF č. 166_2021 -  SPP, a. s.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (372 kB) DF č. 167_2021 -  BARP, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (36 kB) DF č. 168_2021 -  Antik Telecom, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (52 kB) DF č. 169_2021 -  CWS-boco Slovensko, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (96 kB) DF č. 170_2021 -  BCF ENERGY, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (101 kB) DF č. 171_2021 -  BCF ENERGY, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (163 kB) DF č. 172_2021 - XEROX LIMITED

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (167 kB) DF č. 173_2021 - XEROX LIMITED

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (331 kB) DF č. 174_2021 - GERID, s. r . o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (614 kB) DF č. 175_2021 - VVS, a. s.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (569 kB) DF č. 176_2021 - Kosit, a. s. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (555 kB) DF č. 177_2021 - Kosit, a. s.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (32 kB) DF č. 178_2021 - MOSK, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (245 kB) DF č. 179_2021 - Obec Beniakovce

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (347 kB) DF č. 180_2021 - FM Group, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (48 kB) DF č. 181_2021 - Slovak Telekom, a. s.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (42 kB) DF č. 182_2021 - DOXX - Stravné listky, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (292 kB) DF č. 183_2021 - Ing. Imrich Ruščák

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (47 kB) DF č. 184_2021 - Slovak Telekom, a. s. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (109 kB) DF č. 185_2021 - BCF ENERGY, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (111 kB) DF č. 186_2021 - BCF ENERGY, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (163 kB) DF č. 187_2021 - XEROX LIMITED

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (166 kB) DF č. 188_2021 - XEROX LIMITED

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (133 kB) DF č. 189_2021 - LIM PO, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (35 kB) DF č. 190_2021 - ANTIK Telecom, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (452 kB) DF č. 191_2021 - SPP, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (35 kB) DF č. 192_2021 - Ing. Ján Chudý - SATICH

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (54 kB) DF č. 193_2021 - CWS-boco Slovensko, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (322 kB) DF č. 194_2021 - U. S. Steel, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (26 kB) DF č. 195_2021 - AVE SK odpadové hospodárstvo, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (213 kB) DF č. 196_2021 - Obec Beniakovce

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (71 kB) DF č. 197_2021 - Kosit, a. s. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (340 kB) DF č. 198_2021 - eBIZ

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (45 kB) DF č. 199_2021 - Ing. Ján Štucka

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (48 kB) DF č. 200_2021 - Slovak Telekom, a. s. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (41 kB) DF č. 201_2021 -  DOXX Stravné lístky, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (272 kB) DF č. 202_2021 -  MUDr. Kyselová

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (49 kB) DF č. 203_2021 -  FM Group, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (448 kB) DF č. 204_2021 -  SPP, a. s. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (47 kB) DF č. 205_2021 -  Slovak Telekom, a. s.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (36 kB) DF č. 206_2021 -  Antik Telecom, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (121 kB) DF č. 207_2021 -  BCF ENERGY, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (115 kB) DF č. 208_2021 -  BCF ENERGY, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (413 kB) DF č. 209_2021 -  Lyreco CE, SE 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (29 kB) DF č. 210_2021 -  MONITOR BP+, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (166 kB) DF č. 211_2021 -  XEROX LIMITED

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (163 kB) DF č. 212_2021 -  XEROX LIMITED

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (47 kB) DF č. 213_2021 -  JUDr. Berezňaninová, PhD.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (33 kB) DF č. 214_2021 -  U. S. Steel, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (47 kB) DF č. 215_2021 -  XEZAR

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (36 kB) DF č. 216_2021 -  Ing. Ján Chudý -  SATICH

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (53 kB) DF č. 217_2021 -  CWS-boco Slovensko, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (855 kB) DF č. 218_2021 - U. S. Steel, s. r. o. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (278 kB) DF č. 219_2021 - Gréckokatolícka eparchia

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (299 kB) DF č. 220_2021 - Obec Beniakovce

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (48 kB) DF č. 221_2021 - Slovak Telekom, a. s. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (353 kB) DF č. 222_2021 - FURA, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (33 kB) DF č. 223_2021 - Hebi vital, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (31 kB) DF č. 224_2021 - Wolters Kluwer SR, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (32 kB) DF č. 225_2021 - Ing. Alena Suchá - ASEKO

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (69 kB) DF č. 226_2021 - KOSIT, a. s. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (41 kB) DF č. 227_2021 - DOXX Stravné lístky, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (203 kB) DF č. 228_2021 - Obec Čaňa 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (40 kB) DF č. 229_2021 - Parcel Consulting

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (34 kB) DF č. 230_2021 - U. S. Steel 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (30 kB) DF č. 231_2021 -  Wolters Kluwer SR, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (62 kB) DF č. 232_2021 - BCF ENERGY, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (31 kB) DF č. 233_2021 - Pavelčákovci

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (452 kB) DF č. 234_2021 - SPP

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (64 kB) DF č. 235_2021 - Kosit, a. s. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (48 kB) DF č. 236_2021 - Slovak Telekom

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (131 kB) DF č. 237_2021 - VVS, a. s.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (34 kB) DF č. 238_2021 - U. S. Steel Košice, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (62 kB) DF č. 239_2021 -  BCF ENERGY

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (61 kB) DF č. 240_2021 - BCF ENERGY

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (32 kB) DF č. 241_2021 - U. S. Steel Košice, s. r. o. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (31 kB) DF č. 242_2021 - U. S. Steel Košice, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (34 kB) DF č. 243_2021 - Antik Telekom, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (166 kB) DF č. 244_2021 - XEROX 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (163 kB) DF č. 245_2021 - XEROX

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (28 kB) DF č. 246_2021 - Obec Štós

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (33 kB) DF č. 247_2021 - Ing. Ján Chudý - SATICH

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (567 kB) DF č. 248_2021 - VSE

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (591 kB) DF č. 249_2021 - VSE

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (23 kB) DF č. 250_2021 - Obec Beniakovce

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (35 kB) DF č. 251_2021 - Beem Servis, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (32 kB) DF č. 252_2021 - U. S. Steel

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (48 kB) DF č. 253_2021 - Slovak Telekom

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (68 kB) DF č. 254_2021 - Kosit, a. s.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (28 kB) DF č. 255_2021 - Jozef Šváb ŠVÁB D. D. D.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (58 kB) DF č. 256_2021 - CWS-boco Slovensko, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (32 kB) DF č. 257_2021 - U. S. Steel

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (31 kB) DF č. 258_2021 - U. S. Steel

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (439 kB) DF č. 259_2021 - SPP, a. s. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (616 kB) DF č. 260_2021 - VSE, a. s. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (47 kB) DF č. 261_2021 - Slovak Telekom, a. s. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (38 kB) DF č. 262_2021 - ANTIK Telecom, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (163 kB) DF č. 263_2021 - XEROX LIMITED

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (166 kB) DF č. 264_2021 - XEROX LIMITED

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (63 kB) DF č. 265_2021 - BeeM Servis, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (35 kB) DF č. 266_2021 - TOPSET, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (585 kB) DF č. 267_2021 - VSE, a. s. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (590 kB) DF č. 268_2021 - VSE, a. s.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (274 kB) DF č. 269_2021 - Obec Beniakovce

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (855 kB) DF č. 270_2021 - U. S. Steel Košice

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (33 kB) DF č. 271_2021 - FM Group, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (207 kB) DF č. 272_2021 - Obec Čaňa

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (37 kB) DF č. 273_2021 - Bc. Peter Mačanga - OMEGA

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (28 kB) DF č. 274_2021 - LEVIL, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (424 kB) DF č. 275_2021 - GB STAV KOŠICE, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (442 kB) DF č. 276_2021 - Peter Šesták - KANPEX

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (49 kB) DF č. 277_2021 - CWS-boco Slovensko, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (68 kB) DF č. 278_2021 - KOSIT, a. s.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (33 kB) DF č. 279_2021 - T-MAPY, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (33 kB) DF č. 280_2021 - U. S. Steel Košice, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (96 kB) DF č. 281_2021 - SPP - distribúcia, a. s. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (27 kB) DF č. 282_2021 - Ing. Daša Polončáková

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (33 kB) DF č. 283_2021 - U. S. Steel Košice, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (33 kB) DF č. 284_2021 - U. S. Steel Košice, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (40 kB) DF č. 285_2021 - Obec Valaliky