Obec Belža v súlade s §4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Belža za kalendárny rok 2019 je: 28,00 %

 

ÚVko = 20 596 kg / 73 540 kg *100 %  = 28,00 %

 

 

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2020