1. Obchodná verejná súťaž

- prenájom nebytových priestorov