Prerušená dodávka vody
Zber nefunkčných elektrospotrebičov 19.7.2023, o 9,30 hod.
Letný divadelný tábor
Zber nebezpečného odpadu
Štatistické zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu (CR) pre rok 2023
Dni Regionálneho združenia obcí Hornád 25.6.2023
Pozvánka - Zasadnutie OZ 8.6.2023 o 18,00
OZNAM DEŇ DETÍ
Oznam - 30.5.,v čase od 00:30 hod. do 4:00 hod., zmena tlaku vody, prípadne úplny výpadok
Oznam