Back

Presťahovanie obecného úradu

 

Oznamujeme Vám, že obecný úrad sa presťahoval na prízemie oproti klubu.