Back

Požiadavky na zmeny CP

Spoločnosti eurobus, a. s. boli zaslané požiadavky na zmenu CP od obyvateľov, ku ktorým zaslala nasledové vyjadrenie:

 

  • Časový presun spoja č. 25 linky 802418  z 22,30 hod. na 22,35 hod. z dôvodu nestíhania prípoja od spojov MHD z priemyselného parku.

Riešenie: vyhovuje sa, presun ale spôsobí predĺženie čakania prestupujúcich cestujúcich v Haniske

 

  • Požiadavka, aby spoj č. 80 linky 802418  zachádzal do Belže z dôvodu zmeny adresy závodu HI TECHNOLOGY v Košiciach a dochádzky zamestnancov z obce do tohto závodu.

Riešenie: požiadavke je možné z technologického hľadiska vyhovieť, realizácia požiadavky je ale z dôvodu nárastu odjazdených kilometrov podmienená súhlasom ÚKSK alebo spolufinancovaním zo strany obce. Spoločnosť eurobus, a. s.  požiadala o vyjadrenie ÚKSK do 4.11.2022.

 

  • Požiadavka, aby spoj č. 93 linky 802418 s odchodom o 15,10 hod z Košíc do Hidasnémeti zachádzal do Belže.

Riešenie: požiadavke je možné z technologického hľadiska vyhovieť, realizácia požiadavky je ale z dôvodu nárastu odjazdených kilometrov podmienená súhlasom ÚKSK alebo spolufinancovaním zo strany obce. Spoločnosť eurobus, a. s.  požiadala o vyjadrenie UKSK do 4.11.2022.

 

  • Požiadavka, aby spoj č. 99 linky 802418 s odchodom o 21,15 hod z Košíc do Hidasnémeti zachádzal do Belže.

Riešenie: nevyhovuje sa, z dôvodu krátkeho obratového času v Hidasnémeti , nie je možné predĺžiť jazdnú dobu spoja zachádzkou do Belže. Cestujúci môžu pri cestovaní do Belže využiť spoj č. 3 linky 802419 s odchodom o 20,55 hod z Košíc.

 

  • Požiadavka o časový presun spoja č. 35 linky 802418  z 14,15 hod na 14,35 z dôvodu nestíhania prípoja od spojov MHD z priemyselného parku.

Riešenie: nevyhovuje sa, časový posun na neskoršiu časovú polohu neumožňuje obeh autobusu, ktorý bude pokračovať až do Hidasnémeti.

 

  • Požiadavka, aby počas voľných dní spoj č. 10 linky 802419, počas pracovných dní spoje č. 34 a 4 linky 802419 z priemyselného parku Kechnec zachádzali do Belže.

Riešenie: požiadavke je možné čiastočne vyhovieť zachádzkou spoja č. 10 802419 počas voľných dní. V pracovných dňoch je spojenie priemyselného parku a obce zabezpečené spojom č. 20 linky 802419 s odchodom o 6,20 od závodu Magna. Realizácia požiadavky je z dôvodu nárastu odjazdených kilometrov podmienená súhlasom ÚKSK alebo spolufinancovaním zo strany obce. Spoločnosť eurobus, a. s.  požiadala o vyjadrenie ÚKSK do 4.11.2022.

 

  • Žiada o zradenie novej autobusovej linky v trase Milhosť – Belža – Čaňa – Košice.
Riešenie: Požiadavka sa týka celkovej reorganizácie dopravnej obslužnosti v oblasti Čaňa – Seňa, ktorá je plánovaná po vybudovaní strategického priemyselného parku