Back

OZNAM

Obecný úrad žiada občanov, aby pri využívaní kontajnerov pri Kultúrnom dome správne rozdeľovali zložky separovaného odpadu a zároveň dodržiavali pravidlá pri manipulácii. Plastové fľaše je potrebné stlačiť, papierové krabice rozobrať na menšie kusy a stlačiť, väčšie sklenené výplne rozbiť priamo v zbernej nádobe. V obci funguje vrecový systém separovaného zberu, ale v poslednom období si viacero občanov zakúpilo plastové nádoby na separovaný zber. Spoločnosť KOSIT, a.s. podľa zberového kalendára realizuje vývoz. Keď už neviete uskladniť separovaný odpad u seba doma a využívate kapacity pri kultúrnom dome, tak dodržujte tieto pravidlá. Spoločne tak oddialime rýchle naplnenie nádob a ušetríme prácu tým, ktorí dbajú o čistotu okolia. Je to naša vizitka! V prípade, že to bude pretrvávať, Obecný úrad nainštaluje kameru, ktorou identifikuje osobu/osoby, ktoré tento stav zapríčiňujú a zjedná nápravu.