Back

Nadácia SPP - Športom k zdraviu

Obec Belža v roku 2021 získlala na projekt Športom k zdraviu 1000,00 EUR, z nich zakúpila športové náradie  - 2x pingpongový stôl s príslušenstvom. 

Projekt sa uskutočnil vďaka podpore grantový program - Športuj aj ty!