VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(61 kB) Objednávka č. 1_2021 – Lyreco CE, SE

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(28 kB) Objednávka č. 2_2021 – MUDr. Gofus

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(29 kB) Objednávka č. 3_2021 – RAST, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(29 kB) Objednávka č. 4_2021 – RAST, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(208 kB) Objednávka č. 5_2021 – Ing. Ján Chudý - SATICH

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(210 kB) Objednávka č. 6_2021 – U. S. Steel Košice, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(214 kB) Objednávka č. 7_2021 – Vojtech Čech  - CECHOTEX

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(211 kB) Objednávka č. 8_2021 - Vojtech Čech  - CECHOTEX

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(64 kB) Objednávka č. 9_2021 - Lyreco CE, SE

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(212 kB) Objednávka č. 10_2021 - MUDr. Stanislav Gofus

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(208 kB) Objednávka č. 11_2021 - Poradca podnikateľa, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(212 kB) Objednávka č. 12_2021 - CECHOTEX

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(210 kB) Objednávka č. 13_2021 - Ing. Ján Chudý - SATICH

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (213 kB) Objednávka č. 14_2021 - Rota Print, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (212 kB) Objednávka č. 15_2021 - Magic Print, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (210 kB) Objednávka č. 16_2021 - Magic Print, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (209 kB) Objednávka č. 17_2021 - U. S. Steel

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (211 kB) Objednávka č. 18_2021 - GERID

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (208 kB) Objednávka č. 19_2021 -  Danielle Petra Pascale Stuhr

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (213 kB) Objednávka č. 20_2021 - Ing. Ján Chudý SATICH

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (209 kB) Objednávka č. 21_2021 - Správa ciest KSK

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (209 kB) Objednávka č. 22_2021 - Ing. Jana Smrčová VERBENA

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (345 kB)Objednávka č. 23_2021 - Lyreco CE, SE

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (209 kB) Objednávka č. 24_2021 - ŠEVT, a. s. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (211 kB) Objednávka č. 25_2021 - Ing. Ján Chudý - SATICH

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (208 kB) Objednávka č. 26_2021 - Mapa Slovakia Digital, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (208 kB) Objednávka č. 27_2021 - Ing. Jana Smrčová VERBENA

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (217 kB) Objednávka č. 28_2021 - Ing. Ján Chudý - SATICH

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (209 kB) Objednávka č. 29_2021 - U. S. Steel Košice, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (207 kB) Objednávka č. 30_2021 - GEOREAL Peter Kollar

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (209 kB) Objednávka č. 31_2021 -  U. S. Steel Košice, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (241 kB) Objednávka č. 32_2021 - CANIS SAFETY, a. s. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (209 kB) Objednávka č. 33_2021 - U. S. Steel Košice, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (61 kB) Objednávka č. 34_2021 - Lyreco CE, SE

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (27 kB) Objednávka č. 35_2021 - U. S. Steel Košice, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (218 kB) Objednávka č. 36_2021 - Jozef Smrhola OLYMP

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (90 kB) Objednávka č. 37_2021 - Lyreco CE, SE

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (209 kB) Objednávka č. 38_2021 - U. S. Steel Košice, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (212 kB) Objednávka č. 39_2021 - Fura, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (208 kB) Objednávka č. 40_2021 - BARP, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (209 kB) Objednávka č. 41_2021 - BARP, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (209 kB) Objednávka č. 42_2021 - U. S. Steel Košice, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (209 kB) Objednávka č. 43_2021 - U. S. Steel Košice, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (209 kB) Objednávka č. 44_2021 - NIer Fine Wines SK, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (208 kB) Objednávka č. 45_2021 - BARP, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (210 kB) Objednávka č. 46_2021 - U. S. Steel Košice, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (319 kB) Objednávka č. 47_2021 - MOSK, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (213 kB) Objednávka č. 48_2021 - GERID, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (34 kB) Objednávka č. 49_2021 - T - MAPY, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (211 kB) Objednávka č. 50_2021 -  eBIZ Consulting, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (216 kB) Objednávka č. 51_2021 -  FM Group, s. r o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (217 kB) Objednávka č. 52_2021 -  LIM PO, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (33 kB) Objednávka č. 53_2021 - AVE SK odpadové hospodárstvo, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (211 kB) Objednávka č. 54_2021 - Ing. Ján Chudý - SATICH

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (209 kB) Objednávka č. 55_2021 - U. S. Steel, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (211 kB) Objednávka č. 56_2021 - Ing. Ján Štucka

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (70 kB) Objednávka č. 57_2021 - Lyreco CE, SE

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (39 kB) Objednávka č. 58_2021 - FM Group, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (210 kB) Objednávka č. 59_2021 - JUDr. Berezňaninová, PhD.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(36 kB) Objednávka č. 60_2021 - FM Group, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (209 kB) Objednávka č. 61_2021 -  Kosit, a. s.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (210 kB) Objednávka č. 62_2021 -  XEZAR

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (210 kB) Objednávka č. 63_2021 - U. S. Steel, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (210 kB) Objednávka č. 64_2021 - Ing. Ján Chudý SATICH

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (212 kB) Objednávka č. 65_2021 - U. S. Steel, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (211 kB) Objednávka č. 66_2021 - FURA, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (210 kB) Objednávka č. 67_2021 - Wolters Kluwer SR, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (209 kB) Objednávka č. 68_2021 - Ing. Alena Suchá - ASEKO

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (208 kB) Objednávka č. 69_2021 - Hebi vital, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (212 kB) Objednávka č. 70_2021 - U. S. Steel Košice, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (210 kB) Objednávka č. 71_2021 - Ing. Ján Chudý SATICH

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (210 kB) Objednávka č. 72_2021 - PARCEL CONSULTING, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (209 kB) Objednávka č. 73_2021 - Pavelčákovci, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (31 kB) Objednávka č. 74_2021 - U. S. Steel Košice, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (31 kB) Objednávka č. 75_2021 - U. S. Steel Košice, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (35 kB) Objednávka č. 76_2021 - U. S. Steel Košice, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (36 kB) Objednávka č. 77_2021 - Ing. Ján Chudý - SATICH

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (32 kB) Objednávka č. 78_2021 - U. S. Steel Košice

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (33 kB) Objednávka č. 79_2021 - Jozef Šváb - ŠVÁB D. D. D.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (363 kB) Objednávka č. 80_2021 - LEVIL, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (31 kB) Objednávka č. 81_2021 - U. S. Steel Košice

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (32 kB) Objednávka č. 82_2021 - U. S. Steel Košice

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (31 kB) Objednávka č. 83_2021 - KANPEX

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (35 kB) Objednávka č. 84_2021 - U. S. Steel Košice, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (36 kB) Objednávka č. 85_2021 - U. S. Steel Košice, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (209 kB) Objednávka č. 86_2021 - SPP - distribúcia, a. s. 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (208 kB) Objednávka č. 87_2021 - T - MAPY, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (kB) Objednávka č. 88_2021 - Štefan Tarhanič

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (35 kB) Objednávka č. 89_2021 - U. S. Steel Košice, s. r. o.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (39 kB) Objednávka č. 90_2021 - U. S. Steel Košice, s. r. o.