Rok 2023

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (555 kB) Zápisnica zo zasadnutia OZ - 21.4.2023

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (454 kB) Uznesenia zo zasadnutia OZ - 21.04.2023

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (571 kB) Zápisnica zo zasadnutia OZ - 27.3.2023

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (512 kB) Uznesenia zo zasadnutia OZ - 27.3.2023

+ (1,8 MB) prílohy.pdf

 

Rok 2022

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (550 kB) Zápisnica zo zasadnutia OZ - 23.3.2022

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (483 kB) Uznesenia zo zasadnutia OZ - 23.3.2022

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (646 kB) Zápisnica zo zasadnutia OZ - 8.6.2022

+ príloha - Správa o plnení úloh KPSS obce Belža na rok 2022 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (577 kB) Uznesenia zo zasadnutia OZ - 8.6.2022

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (497 kB) Zápisnica zo zasadnutia OZ - 19.7.2022

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (392 kB) Uznesenia zo zasadnutia OZ - 19.7.2022

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (472 kB) Zapisnica zo zasadnutia OZ - 30.9.2022

+ príloha - Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (431 kB) Uznesania zo zasadnutia OZ - 30.9.2022

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (157 kB) Uznesania zo zasadnutia OZ - 30.9.2022

 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (471 kB) Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ - 24.11.2022

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (386 kB) Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ - 24.11.2022

 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (598 kB) Zápisnica zo zasadnutia OZ - 7.12.2022

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (433 kB) Uznesenia zo zasadnutia OZ - 7.12.2022

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (164kB) Zápisnica zo zasadnutia OZ - 19.12. 2022

 

Rok 2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (601 kB) Zápisnica zo zasadnutia OZ - 15.3.2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (276 kB) Uznesenia zo zasadnutia OZ - 15.3.2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (371 kB) Zápisnica zo zasadnutia OZ - 9.4.2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (367 kB) Uznesenia zo zasadnutia OZ - 9.04.2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (38 kB) Zápisnica zo zasadnutia OZ - 21.6.2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (543 kB) Zápisnica zo zasadnutia OZ - 29.6.2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (483 kB) Uznesenia zo zasadnutia OZ - 29.6.2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (506 kB) Zápisnica zo zasadnutia OZ - 20.9.2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (461 kB) Uznesenia zo zasadnutia OZ - 20.9.2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (535 kB) Zápisnica zo zasadnutia OZ - 14.12.2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (496 kB) Uznesenia zo zasadnutia OZ - 14.12.2021

 

Rok 2020

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (500 kB) Zápisnica zo zasadnutia OZ - 31.3.2020

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (572 kB) Uznesenia zo zasadnutia OZ - 31.3.2020

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (553 kB) Zápisnica zo zasadnutie OZ - 17.6.2020

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (464 kB) Uznesenia zo zasadnutia OZ - 17.6.2020

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (517 kB) Zápisnica zo zasadnutia OZ - 25.8.2020

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (463 kB) Uznesenia zo zasadnutia OZ - 25.8.2020

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (504 kB) Zápisnica zo zasadnutia OZ - 29.10.2020

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (451 kB) Uznesenia zo zasadnutia OZ - 29.10.2020

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (567 kB) Zápisnica zo zasadnutia OZ 14.12.2020

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (510 kB) Uznesenia zo zasadnutia OZ 14.12.2020

 

Rok 2019

Zápisnica zo zasadnutia OZ - 26.2.2019

Uznesenia zo zasadnutia OZ - 26.2.2019

Zápisnica zo zasadnutia OZ - 13.3.2019

Uznesenia zo zasadnutia OZ - 13.3.2019

Zápisnica zo zasadnutia OZ - 20.5.2019

Uznesenia zo zasadnutia OZ - 20.5.2019

Zápisnica zo zasadnutia OZ - 18.6.2019

Uznesenia zo zasadnutia OZ - 18.6.2019

Zápisnica zo zasadnutia OZ - 12.8.2019

Uznesenia zo zasadnutia OZ - 12.8.2019

Zápisnica zo zasadnutia OZ - 19.8.2019

Uznesenia zo zasadnutia OZ - 19.8.2019

Zápisnica zo zasadnutia OZ - 15.10.2019

Uznesenia zo zasadnutia OZ - 15.10.2019

Zápisnica zo zasadnutia OZ - 19.11.2019

Uznesenia zo zasadnutia OZ - 19.11.2019

Zápisnica zo zasadnutia OZ - 13.12.2019

Uznesenia zo zasadnutia OZ - 13.12.2019

 

Rok 2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ  - 14.12.2018

Uznesenia zo zasadnutia OZ - 14.12.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ - 27.11.2018

Uznesenia zo zasadnutia OZ - 27.11.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ - 24.8.2018

Uznesenia zo zasadnutia OZ - 24.8.2018

pisnica zo zasadnutia OZ - 27.6.2018

Uznesenia zo zasadnutia OZ - 27.6.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ - 9.5.2018

Uznesenia zo zasadnutia OZ - 9.5.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ - 19.4.2018

Uznesenia zo zasadnutia OZ - 19.4.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ - 7.2.2018

Uznesenia zo zasadnutia OZ - 7.2.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ - 12.1.2018

Uznesenia zo zasadnutia OZ - 12.1.2018

 

Rok 2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ 14.12.2017

Uznesenia zo zasadnutia OZ 14.12.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ 8.11.2017

Uznesenia zo zasadnutia OZ 8.11.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ 28.9.2017

Uznesenia zo zasadnutia OZ 28.9.2017

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia OZ 26.6.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ 19.5.2017

Uznesenia zo zasadnutia OZ 19.5.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ 5.5.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ 26.4.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ 17.3.2017

Uznesenia zo zasadnutia OZ 17.3.2017

 

Rok 2016

Uznesenia zo zasadnutia OZ - 16.12.2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ - 9.11.2016

Uznesenia zo zasadnutia OZ - 9.11.2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ - 9.8.2016

Uznesenia zo zasadnutia OZ - 9.8.2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ - 27.6.2016

Uznesenia zo zasadnutia OZ - 27.6.2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ - 3.5.2016

Uznesenia zo zasadnutia OZ - 3.5.2016

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia OZ - 11.1.2016

 

Rok 2015

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia OZ - 14.12.2015

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia OZ - 27.11.2015

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia OZ - 29.10.2015

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia OZ - 24.8.2015

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia OZ - 15.6.2015

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia OZ - 23.4.2015

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia OZ - 13.3.2015

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia OZ - 26.1.2015

 

Rok 2014

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia OZ - 29.12.2014

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia OZ - 15.12.2014

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva - 10.12.2014