Obec Belža nemá zriadenú obecnú políciu.

V prípade potreby sa občania môžu obrátiť na Obvodné oddelenie policajného zboru Čaňa, Sídlisko 9, 044 14 Čaňa, telefón 09619 33903, 055 699 92 88.