2021                            

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(457 kBNájomná zmluva č.  1_2021 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(465 kBNájomná zmluva č.  2_2021 hr. miesto č. B10 rad VI        

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(465 kBNájomná zmluva č.  3_2021 hr. miesto č. A187      

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(464 kBNájomná zmluva č.  4_2021 hr. miesto č. A230

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(461 kBNájomná zmluva č.  5_2021 hr. miesto č. A130

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(465 kBNájomná zmluva č.  6_2021 hr. miesto č. A110      

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(469 kBNájomná zmluva č.  7_2021 hr. miesto č. A63        

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(459 kBNájomná zmluva č.  8_2021 hr. miesto č. B2 rad VII

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(464 kBNájomná zmluva č.  9_2021 hr. miesto č. A78

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(481 kBNájomná zmluva č. 10_2021 hr. miesto č. A24       

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(451 kB)Nájomná zmluva č. 11_2021 hr. miesto č. A151     

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(527 kB) Nájomná zmluva č. 12_2021 hr. miesto č. A185     

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(526 kB) Nájomná zmluva č. 13_2021 hr. miesto č. A44

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(465 kB) Nájomná zmluva č. 14_2021 hr. miesto č. A53       

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(429 kB) Nájomná zmluva č. 15_2021 hr. miesto č. A36

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(439 kB) Nájomná zmluva č. 16_2021 hr. miesto č. A73       

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(181 kB) Nájomná zmluva č. 17_2021 hr. miesto č. A156

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(431 kB) Nájomná zmluva č. 18_2021 hr. miesto č. A161

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(431 kB) Nájomná zmluva č. 19_2021 hr. miesto č. A179

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(443 kB) Nájomná zmluva č. 20_2021 hr. miesto č. A38       

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(108 kB) Nájomná zmluva č. 21_2021 hr. miesto č. A167     

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(433 kB) Nájomná zmluva č. 22_2021 hr. miesto č. A177     

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(430 kB) Nájomná zmluva č. 23_2021 hr. miesto č. A182     

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(184 kB) Nájomná zmluva č. 24_2021 hr. miesto č. A46       

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(425 kB) Nájomná zmluva č. 25_2021 hr. miesto č. A169     

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(192 kB) Nájomná zmluva č. 26_2021 hr. miesto č. A114     

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(445 kB) Nájomná zmluva č. 27_2021 hr. miesto č. A181

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(468 kB) Nájomná zmluva č. 28_2021 hr. miesto č. A34       

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(429 kB) Nájomná zmluva č. 29_2021 hr. miesto č. A19       

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(431 kB) Nájomná zmluva č. 30_2021 hr. miesto č. A154     

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(432 kB) Nájomná zmluva č. 31_2021 hr. miesto č. A129     

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(179 kB) Nájomná zmluva č. 32_2021 hr. miesto č. B6 rad VI         

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(184 kB) Nájomná zmluva č. 33_2021 hr. miesto č. A45       

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(440 kB) Nájomná zmluva č. 34_2021 hr. miesto č. A195

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(473 kB) Nájomná zmluva č. 35_2021 hr. miesto č. A16       

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(445 kB) Nájomná zmluva č. 36_2021 hr. miesto č. A11       

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(184 kB) Nájomná zmluva č. 37_2021 hr. miesto č. A164     

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(436 kB) Nájomná zmluva č. 38_2021 hr. miesto č. A163

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(440 kB) Nájomná zmluva č. 39_2021 hr. miesto č. A25       

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(433 kB) Nájomná zmluva č. 40_2021 hr. miesto č. A18       

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(429 kB) Nájomná zmluva č. 41_2021 hr. miesto č. A123     

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(436 kB) Nájomná zmluva č. 42_2021 hr. miesto č. A131

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(435 kB) Nájomná zmluva č. 43_2021 hr. miesto č. A132

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (432 kB) Nájomná zmluva č. 44_2021 hr. miesto č. A173

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (188 kB) Nájomná zmluva č. 45_2021 hr. miesto č. 175

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (183 kB) Nájomná zmluva č. 46_2021 hr. miesto č. 159

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (180 kB) Nájomná zmluva č. 47_2021 hr. miesto č. 160

          

2020

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(945 kB) Nájomná zmluva č.  1_2020  hr. miesto č. A227     

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(958 kB) Nájomná zmluva č.  2_2020  hr. miesto č. A220

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(456 kB) Nájomná zmluva č.  3_2020  hr. miesto č. A174     

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(453 kBNájomná zmluva č.  4_2020  hr. miesto č. A31       

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(459 kB) Nájomná zmluva č.  5_2020  hr. miesto č. A32       

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(132 kB) Nájomná zmluva č.  6_2020  hr. miesto č. A176

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(459 kB) Nájomná zmluva č.  7_2020  hr. miesto č. A96       

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(460 kB) Nájomná zmluva č.  8_2020  hr. miesto č. A122     

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(458 kB) Nájomná zmluva č.  9_2020  hr. miesto č. A121     

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(458 kb) Nájomná zmluva č. 10_2020 hr. miesto č. A26

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(137 kB) Nájomná zmluva č. 11_2020 hr. miesto č. A89       

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(137 kB) Nájomná zmluva č. 12_2020 hr. miesto č. A62       

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(132 kB) Nájomná zmluva č. 13_2020 hr. miesto č. A22       

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(133 kb) Nájomná zmluva č. 14_2020 hr. miesto č. A14       

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(134 kb) Nájomná zmluva č. 15_2020 hr. miesto č. A13

 

2019                            

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(953 kb) Nájomná zmluva č. 1_2019 hr. miesto č. A207

           

2018                            

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(400 kB) Nájomná zmluva č. 1_2018 hr. miesto č. B2 rad VI

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(131 kB) Nájomná zmluva č. 2_2018 hr. miesto č. A188       

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(466 kB) Nájomná zmluva č. 3_2018 hr. miesto č. A190

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(493 kB)Nájomná zmluva č. 4_2018 hr. miesto č. A204       

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(946 kBNájomná zmluva č. 5_2018 hr. miesto č.  A147      

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(928 kB) Nájomná zmluva č. 6_2018 hr. miesto č. A 95

 

2017                            

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(485 kBNájomná zmluva č. 1_2017

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(792 kBNájomná zmluva č. 2_2017   hr. miesto č. A184     

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(140 kb)Nájomná zmluva č. 3_2017   hr. miesto č. A226     

 

2015                            

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(980 kB) Nájomná zmluva č. 1_2015   hr. miesto č. A186     

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(1,5 MB)Nájomná zmluva č. 2_2015   hr. miesto č. A28       

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(1 MB)Nájomná zmluva č. 3_2015   hr. miesto č. A134     

 

2014                            

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(1,5 MB)Nájomná zmluva č. 1_2014   hr. miesto č. A197

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(133 kb)Nájomná zmluva č. 2_2014  hr. miesto č. A193     

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(136 kb)Nájomná zmluva č. 3_2014  

 

2013                            

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(1,5 MB) Nájomná zmluva č. 1_2013   hr. miesto č. A189     

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(1,5 MB) Nájomná zmluva č. 2­_2013   hr. miesto č. A200     

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(1,4 MBNájomná zmluva č. 3_2013   hr. miesto č. A90       

 

2012                            

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(463 kbNájomná zmluva č. 1_2012  

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(444 kbNájomná zmluva č. 2_2012              

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(434 kbNájomná zmluva č. 3_2012              

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf(467 kbNájomná zmluva č. 4_2012