Od roku 1888 sa datuje vznik pečatidla, ktoré sa dodnes zachovalo v Krajinskom archíve v Budapešti. V strede pečatného poľa z pažite vyrastá vo dvoje rozvetvený košatý strom, pred ktorým stojí býk, symbolizujúci možno aj miestne dobytkárstvo. V poli pažite je vodorovne položený lemeš s čerieslom. Pečatidlo bolo podkladom pre zhotovenie erbu obce Belža.

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (276 kB) Štatút obce