Announcements
Oznam o zatvorení ObU
Munipolis
Knihy na vypožičanie
Informácia o zmene termínu odvozu komunálneho odpadu
Nadácia SPP - Športom k zdraviu
Noticeboard
Záverečný účet
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce - rok 2021
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Belža
Rozpočet na rok 2022, s výhľadom na roky 2023 - 2024
Plán priorít obce Belža
Úroveň vytredenia komnálnych odpadov
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí Názov projektu: Zvýšenie bezpečnosti a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Belža
Územný plán obce Belža
Events calendar