Announcements
Zber elektroodpadu 21.11.2022
Ustanovujúce zasadnutie OZ 24.11.2022
Bezplatné dlhové poradenstvo
Prerušená dodávka vody z verejného vodovodu
Požadované zmeny cestovných poriadkov a vyjadrenia spoločnosti eurobus, a. s.
Noticeboard
Návrh rozpočtu 2023 -2025
Návrh VZN 2/2023 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby
Návrh VZN 1/2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Riaditeľ/ka MŠ v Geči
Určenie elektronickej adresy na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskej volebnej komisie
Oznámenie o určení volebného okrsku a volebnej miestnosti
Informácia pre voliča
Výsledky volieb volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Košického samosprávneho kraja
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce - rok 2021

Odkaz na web aplikáciu rozhlas v mobile

Events calendar