Announcements
Zníženie tlaku alebo krátkodoba odstavka vody
Odpočet elektriny 16.3.2023
OZNAMY
Výstupné údaje obec Belža SODB 2021
Prerušenie dodávky pitnej vody
Noticeboard
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027
Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022 - 2030
Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi
Zber nebezpečného odpadu, ako triediť nebezpečný odpad
Oznámenie o strategickom dokumente
Oznámenie o začatí stavebného konania
Oznámenie o začatí stavebného konania
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Belža
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce rok 2022
Oznámenie o začatí stavebného konania

Odkaz na web aplikáciu rozhlas v mobile

Events calendar