ROK 2019

Objednávka č. 1_2019 - CBS, s. r. o.

Objednávka č. 2_2019 - DUPISAT SK , s. r. o.

Objednávka č. 3_2019 - Helena Lešková

Objednávka č. 4_2019 - Levil, s. r. o.

Objednávka č. 5_2019 -  PADAS, s. r. o.

Objednávka č. 6_2019 - Lyreco CE SE

Objednávka č. 7_2019 - EU Projekts, s. r. o.

Objednávka č. 8_2019 - U. S. Steel, s. r. o.

Objednávka č. 9_2019 - JES SK, s. r. o.

Objednávka č. 10_2019 - Wolters Kluwer SR, s. r. o.

Objednávka č. 11_2019 - Solivary Trade, s. r. o.

Objednávka č. 12_2019 - Jozef Soročin JSL

Objednávka č. 13_2019 - Poradca Podnikateľa, s. r. o.

Objednávka č. 14_2019 - GERID, s. r. o.

Objednávka č. 15_2019 - Triopharm, s. r. o.

Objednávka č. 16_2019 - Rotaprint, s. r. o. 

Objednávka č. 17_2019 - Ing. Ján Chudý - SATICH

Objednávka č. 18_2019 - Parcel Consulting, s. r. o.

Objednávka č. 19_2019 - Ing. Ján Chudý - SATICH

Objednávka č. 20_2019 - U. S. Steel, s. r. o.

Objednávka č. 21_2019 - Fura, s. r. o.

Objednávka č. 22_2019 - RVC

Objednávka č. 23_2019 - Magic Print, s. r. o.

Objednávka č. 24_2019 - Evgeny Prozherin

Objednávka č. 25_2019 - Signo, s. r. o.

Objednávka č. 26_2019 - P-Projekt Plus

Objednávka č. 27_2019 - Ing. Ján Chudý - SATICH

Objednávka č. 28_2019 - Helena Lešková

Objednávka č. 29_2019 - Ing. Alena Suchá

Objednávka č. 30_2019 - U. S. Steel, s. r. o.

Objednávka č. 31_2019 - 2U s. r. o.

Objednávka č. 32_2019 - OON Design, s. r. o.

Objednávka č. 33_2019 - Lyreco CE, SE

Objednávka č. 34_2019 - Helena Lešková

Objednávka č. 35_2019 - Fura, s. r. o.

Objednávka č. 36_2019 - CONNECT

Objednávka č. 37_2019 - Wolters Kluwer SR, s. r. o.

Objednávka č. 38_2019 - Communication House, s. r. o.

Objednávka č. 39_2019 - GastroRex, s. r. o.

Objednávka č. 40_2019 - STRAKA Group, s. r. o.

Objednávka č. 41_2019 - Katami, s. r. o.

Objednávka č. 42_2019 - ODIS Košice, s. r. o.

Objednávka č. 43_2019 - Kultúrne centrum Abova - zrušená - zrušený Deň obce

Objednávka č. 44_2019 - FM Group, s. r. o.

Objednávka č. 45_2019 - Petina Ingrid Lineková

Objednávka č. 46_2019 - GERID, s. r. o.

Objednávka č. 47_2019 - Gastro Rex, s. r. o.

Objednávka č. 48_2019 - eBIZ Consulting, s. r. o.

Objednávka č. 49_2019 - Rotaprint, s. r. o.

Objednávka č. 50_2019 - Lyreco CE SE

Objednávka č. 51_2019 - SATICH

Objednávka č. 52_2019 - BRICK - BOX ENGINEERING

Objednávka č. 53_2019 - FM GROUP, s. r. o.

Objednávka č. 54_2019 - FM GROUP, s. r. o.

Objednávka č. 55_2019 - FM GROUP, s. r. o.

Objednávka č. 56_2019 - Miroslav Vojtech

Objednávka č. 57_2019 - Pavelčákovci

Objednávka č. 58_2019 - MAX-STAV, s. r. o.

Objednávka č. 59_2019 - ALI TENDER

Objednávka č. 60_2019 - Smrčová

Objednávka č. 61_2019 - Wolters Kluwer SR

Objednávka č. 62_2019 - C-COMMERCE

Objednávka č. 63_2019 - Profitmetal

Objednávka č. 64_2019 - Rotaprint, s. r. o.

Objednávka č. 65_2019 - MUDr. Kyselová

Objednávka č. 66_2019 - Rotaprint, s. r. o.

Objednávka č. 67_2019 - Ing. Smrčová

Objednávka č. 68_2019 - Ing. Suchá