1_2015 - VEHASTAV s. r. o. - Objednávka na zhotovenie pôdorysu budovy.jpg

2_2015 - AGROCENTRAL s.r.o. - Objednávka na údržbu obce.jpg

3_2015 - UMP s. r. o. - Objednávka brožúry.jpg

4  2015 - Konica Minolta - Objednávka toneru.jpg

5_2015 - Fura - Objednávka na plastové nádoby.pdf

6_2015 - Fura - Objednávka na VKK.pdf

7_2015 - ML Servis - Objednávka na toner.pdf

8_2015 - Juhasz Energomont - Objednávka na opravu verejného osv.pdf

9_2015 - CBS vydavateľstvo - Objednávka na aerofoto.pdf

10_2015 - U. S. Steel - Objednávka na štrk.pdf

11_2015 - EU projects - Objednávka na spracovanie žiadosti o do.pdf

12_2015 - DMK Stav - Objednávka na prenájom valca.pdf

13_2015 - Winfa - Objednávka na súčiastku dopravu.pdf

14_2015 - U. S. Steel - Objednávka na štrk.pdf

15_2015 - Aqua Viva - Objednávka na dezinfekciu studne.pdf

16_2015 - DP work- Objednávka na drevený obklad.pdf

17_2015 - Fura s. r. o. - Objednávka na plastové nádoby.pdf

18_2015 - EXPA print - Objednávka na tlač obecných novín.pdf

19_2015 - Dalap - Objednávka Dalap 150 KT.pdf

20_2015 - MANUTAN Slovakia - Objednávaka na transpar. kolesá.pdf

21_2015 - Ústrednie ľudovej umeleckej výroby - Objednávaka na r.pdf

22_2015 - OK Spoj - Objednávka na skrutky.pdf

23_2015 - ASTA-KE s. r. o. _Sarkofag - chladiarenské zariadenie.pdf

24_2015 - Ľudmila Čepková_Tvorivé dielne,práca s hlinou.pdf

25_2015 - Ing. Imrich Vozár_VO čistiacich potrieb.pdf

26_2015 - Happy okná - Oprava kovania okien a dvier v DS.pdf

27_2015 - Folklórny súbor Košičan - Objednávka tvorivé dielne.pdf

28_2015 - Tomáš Papuga - Objednávka organizácia Dňa obce Belža.pdf

29_2015 - Občianske združenie Mrak - Objednávka zdravotná asisten.pdf

30_2015 - Jugento - Objednávka skákací hrad.pdf

31_2015 - OZ Čarnica - Objednávka folklórne vystúpenie.pdf

32_2015 - Dychový súbor Hornád - Objednávka vystúpenie.pdf

33_2015 - Agentúra Nostalgia - Objednávka cirkusové predstavenie.pdf

34_2015 - Astrea Seňa - Objednávka terénne úpravy.pdf

35_2015 - Hi-reklama - Objednávka propagačné materiály.pdf

36_2015 - OZ Biely tesák - Objednávka na vystúpenie so psami.pdf

37_2015 - ML Servis - Objednávka na toner.pdf

38_2015 - Magic Print - Objednávka toner.pdf

39_2015 - Fura - Objednávka plastové nádoby, vrecia na kom. odpad.pdf

40_2015 - HI Reklama - Objednávka na tlač časopisu.pdf

41_2015 - Astrea Seňa - Objednávka terénne úpravy.pdf

42_2015 - ENERGOMONT - Objednávka na opravu VO.pdf

43_2015 - Ujo Ľubo - Mikulášske vystúpenie.pdf

44_2015 - Geodezia - Objednávka na zameranie stromu v teréne.pdf

45_2015 - slovedu, o. z. - Vypracovanie diela Aktualizácia rozv.pdf

46_2015 - DJS Stavby 1 s. r. o. - Objednávka na vypracovanie pro.pdf

47_2015 - prenajom ladovej plochy na Zimnom stadi.pdf

48_2015 - Občerstvenie na Silvestra U Doniho s.r.o..pdf