Back

Prerušená dodávka vody z verejného vodovodu

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice Vám oznamuje, že dňa 23.11.2022  v čase od 8,00 do 15,00 hod.  bude prerušená dodávka vody z verejného vodovodu v obci Belža od č. 18 po č 155 (smer cintorín),  z prevádzkových dôvodov.  Náhradné zásobovanie bude zabezpečené cisternou.