Back

OZNAM

Obecný úrad pripomína, že do 30.6.2023 je ešte možné na obecnom úrade po dohode s pracovníkmi úradu odovzdať nebezpečný odpad t.j. rozpúšťadla, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky, farby, tonery, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, batérie a akumulátory, motorové oleje a iné motorové kvapaliny (max. do 5 litrov na domácnosť), obaly obsahujúce nebezpečné látky, tlakové nádoby, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, handry na čistenie a ochranné odevy kontaminované bezpečnými látkami.