DF č. 1_2018 - Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.

DF č. 2_2018 - Hana Libová - BP

DF č. 3_2018 - FURA s.r.o.

DF č. 4_2018 - Ing. arch. Ján Sekan

DF č. 5_2018 - Pavol Halanda

DF č. 6_2018 - Alezar, s.r.o.

DF č. 7_2018 - Slovak Telekom, a.s.

DF č. 8_2018 - Obec Valaliky

DF č. 9_2018 - FURA s.r.o.

DF č. 10_2018 - adsupra s.r.o.

DF č. 11_2018 - Slovak Telekom, a.s.

DF č. 12_2018 - Iveta Homoly

DF č. 13_2018 - Obec Beniakovce

DF č. 14_2018 - innogy Slovensko s.r.o.

DF č. 15_2018 - AQUA PRO EUROPE, a.s.

DF č. 16_2018 - AQUA PRO EUROPE, a.s.

DF č. 17_2018 - Orange Slovensko, a.s.

DF č. 18_2018 - VSE a.s.

DF č. 19_2018 - DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

DF č. 20_2018 - VSE a.s.

DF č. 21_2018 - Ing. Ján Chudý - SATICH

DF č. 22_2018 - TOPSET Solutions s.r.o.

DF č. 23_2018 - Slovak Telekom, a.s.

DF č. 24_2018 - MEDISON, s.r.o.

DF č. 25_2018 - AQUA PRO EUROPE, a.s.

DF č. 26_2018 - AQUA PRO EUROPE, a.s.

DF č. 27_2018 - Lyreco

DF č. 28_2018 - Slovak Telekom, a.s.

DF č. 29_2018 - MS SOLUTIONS

DF č. 30_2018 - ANTIK Telecom s.r.o.

DF č. 31_2018 - Bc. Peter Mačanga - OMEGA

DF č. 32_2018 - innogy Slovensko s.r.o.

DF č. 33_2018 - Východoslovenská energetika a.s.

DF č. 34_2018 - Orange Slovensko, a.s.

DF č. 35_2018 - KOSIT a.s.

DF č. 36_2018 - VSE a.s.

DF č. 37_2018 - Obec Beniakovce

DF č. 38_2018 - TOPSET Solutions s.r.o.

DF č. 39_2018 - RZOH

DF č. 40_2018 - RZOH

DF č. 41_2018 - Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

DF č. 42_2018 - Slovak Telekom, a.s.

DF č. 43_2018 - EXPA PRINT, s.r.o.

DF č. 44_2018 - Slovak Telekom, a.s.

DF č. 45_2018 - AQUA PRO EUROPE, a.s.

DF č. 46_2018 - AQUA PRO EUROPE, a.s.

DF č. 47_2018 - Lyreco CE, SE

DF č. 48_2018 - innogy Slovensko s.r.o.

DF č. 49_2018 - ANTIK Telecom s.r.o.

DF č. 50_2018 - RGR Slovakia s.r.o.

DF č. 51_2018 - FURA s.r.o.

DF č. 52_2018 - KOSIT a.s.

DF č. 53_2018 - VSE a.s.

DF č. 54_2018 - MUDr. Katarína Kyselová

DF č. 55_2018 - Obec Beniakovce

DF č. 56_2018 - ML Servis - Lehoczky Michal

DF č. 57_2018 - SLOVGRAM

DF č. 58_2018 - Slovak Telekom, a.s.

DF č. 59_2018 - Mgr. art. Katarína Barlová - KREATÍVNY DOMOV

DF č. 60_2018 - ANTIK Telecom s.r.o.

DF č. 61_2018 - innogy Slovensko s.r.o.

DF č. 62_2018 - AQUA PRO EUROPE, a.s.

DF č. 63_2018 - AQUA PRO EUROPE, a.s.

DF č. 64_2018 - VSE a.s.

DF č. 65_2018 - Obec Beniakovce

DF č. 66_2018 - Obec Kechnec

DF č. 67_2018 - KOSIT a.s.

DF č. 68_2018 - VSE a.s.

DF č. 69_2018 - Slovak Telekom, a.s.

DF č. 70_2018 - Obec Čaňa

DF č. 71_2018 - MČ Košice - Ťahanovce

DF č. 72_2018 - ANTIK Telecom s.r.o.

DF č. 73_2018 - Slovak Telekom, a.s.

DF č. 74_2018 - Slovak Telekom, a.s.

DF č. 75_2018 - JES SK, s.r.o.

DF č. 76_2018 - AQUA PRO EUROPE, a.s.

DF č. 77_2018 - AQUA PRO EUROPE, a.s.

DF č. 78_2018 - innogy Slovensko s.r.o.

DF č. 79_2018 - Lyreco CE, SE

DF č. 80_2018 - Energie2, a.s.

DF č. 81_2018 - Energie2, a.s.

DF č. 82_2018 - U.S.Steel Košice, s.r.o.

DF č. 83_2018 - RVC Košice

DF č. 84_2018 - RJ TRADE s.r.o.

DF č. 85_2018 - Obec Beniakovce

DF č. 86_2018 - Mgr. Branislav Granec, advokát

DF č. 87_2018 - KOSIT a.s.

DF č. 88_2018 - Remek, s.r.o.

DF č. 89_2018 - Slovak Telekom, a.s.

DF č. 90_2018 - ANTIK Telecom s.r.o.

DF č. 91_2018 - Lyreco CE, SE

DF č. 92_2018 - INPROST s.r.o.

DF č. 93_2018 - Energie2, a.s.

DF č. 94_2018 - Energie2, a.s.

DF č. 95_2018 - DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

DF č. 96_2018 - AQUA PRO EUROPE, a.s.

DF č. 97_2018 - AQUA PRO EUROPE, a.s.

DF č. 98_2018 - Slovak Telekom, a.s.

DF č. 99_2018 - U. S. Steel Košice, s.r.o.

DF č. 100_2018 - Obec Beniakovce

DF č. 101_2018 - Ing. Jozef Vida

DF č. 102_2018 - Slovak Telekom a.s.

DF č. 103_2018 - Kosit a.s.

DF č. 104_2018 - Ing. arch. Ján Sekan

DF č. 105_2018 - Slovak Telekom a.s.

DF č. 106_2018 - Innogy Slovensko s.r.o.

DF č. 107_2018 - Róbert Dupej-Dupi

DF č. 108_2018 - Levil, s. r. o.

DF č. 109_2018 - FURA s.r.o.

DF č. 110_2018 - Slovak Telekom a.s.

DF č. 111_2018 - Pavol Halanda

DF č. 112_2018 - PP PROTECT s.r.o.

DF č. 113_2018 - ANTIK Telecom s.r.o.

DF č. 114_2018 - Energie2, a.s.

DF č. 115_2018 - Energie2, a.s.

DF č. 116_2018 - Slovak Telekom a.s.

DF č. 117_2018 - AQUA PRO EUROPE, a.s.

DF č. 118_2018 - AQUA PRO EUROPE, a.s.

DF č. 119_2018 - Innogy Slovensko s.r.o.

DF č. 120_2018 - FM Group s.r.o.

DF č. 121_2018 - Obec Beniakovce

DF č. 122_2018 - KOSIT a.s.

DF č. 123_2018 - Obec Čaňa

DF č. 124_2018 - FM Group s.r.o.

DF č. 125_2018 - UDI Košice s.r.o.

DF č. 126_2018 - Slovak Telekom a.s.

DF č. 127_2018 - FURA s.r.o.

DF č. 128_2018 - TAKOV - STAV s.r.o.

DF č. 129_2018 - VVS a.s.

DF č. 130_2018 - Energie2 a.s.

DF č. 131_2018 - Energie2 a.s.

DF č. 132_2018 - AQUA PRO EUROPE a.s.

DF č. 133_2018 - AQUA PRO EUROPE a.s.

DF č. 134_2018 - Innogy Slovensko s.r.o.

DF č. 135_2018 - Slovak Telekom a.s.

DF č. 136_2018 - KOSIT a.s.

DF č. 137_2018 - SIKO, a. s. 

DF č. 138_2018 - ANTIK Telecom s.r.o.

DF č. 139_2018 - U. S. Steel Košice s.r.o.

DF č. 140_2018 - FM Group s.r.o.

DF č. 141_2018 - Obec Beniakovce, Spoločný úrad Beniakovce

DF č. 142_2018 - VVS, a.s.

DF č. 143_2018 - Ján Juhász - ENERGOMONT

DF č. 144_2018 - Slovak Telekom, a.s.

DF č. 145_2018 - Mgr.art. Katarína Barlová - Kreatívny domov

DF č. 146_2018 - Global IM-EX, s.r.o.

DF č. 147_2018 - Ing. Ján Štucka

DF č. 148_2018 - Mária Triščová

DF č. 149_2018 - Vladimír Junger

DF č. 150_2018 - Kultúrne centrum Abova

DF č. 151_2018 - CWS-boco Slovensko, s.r.o.

DF č. 152_2018 - CWS-boco Slovensko, s.r.o.

DF č. 153_2018 - EXPA PRINT, s.r.o.

DF č. 154_2018 - ANTIK Telecom s.r.o.

DF č. 155_2018 - RenMark spol. s r. o.

DF č. 156_2018 - Global IM-EX, s.r.o.

DF č. 157_2018 - Energie2, a.s.

DF č. 158_2018 - Energie2, a.s.

DF č. 159-1_2018 - ZLATÉ SLNKO s.r.o.

DF č. 159_2018 - CANIS SAFETY a.s.

DF č.160_2018 - Lyreco CE, SE

DF č. 161_2018 - Ing. Martin Nagy - MANGO VIDEO STUDIO

DF č. 162_2018 - Ing. Martin Nagy - MANGO VIDEO STUDIO

DF č. 163_2018 - Innogy Slovensko s.r.o.

DF č. 164_2018 - AQUA PRO EUROPE a.s.

DF č. 165_2018 - AQUA PRO EUROPE a.s.

DF č. 166_2019 - CWS-boco Slovensko, a. s.

DF č. 167_2018 - Slovak Telekom, a.s.

DF č. 168_2018 - VKÚ Harmanec, s.r.o.

DF č. 169_2018 - ESVE s.r.o.

DF č. 170_2018 - VKÚ Harmanec, s.r.o.

DF č. 171_2018 - FURA s.r.o.

DF č. 172_2018 - KOSIT a.s.

DF č. 173_2018 - DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

DF č. 174_2018 - Obec Beniakovce, Spoločný úrad Beniakovce

DF č. 175_2018 - Slovak Telekom, a.s.

DF č. 176_2018 - Ing. Martin Nagy - MANGO VIDEO STUDIO

DF č. 177_2018 - PP PROTECT s. r. o.

DF č. 178_2018 - CWS-boco Slovensko, s.r.o.

DF č. 179_2018 - Združenie občanov a priateľov obce Kokšov Bakša

DF č. 180_2018 - AQUA PRO EUROPE a.s.

DF č. 181_2018 - Innogy Slovensko s.r.o.         

DF č. 182_2018 - Energie2, a.s.                                                          

DF č. 183_2018 - Energie2, a.s. 

DF č. 184_2018 - Slovak Telekom, a. s.

DF č. 185_2018 - Ing. Ján Chudý - SATICH

DF č. 186_2018 - ANTIK Telecom, s. r. o.

DF č. 187_2018 - Magic Print s.r.o.

DF č. 188_2018 - KOSIT a.s.

DF č. 189_2018 - Obec Beniakovce, Spoločný úrad Beniakovce

DF č. 190_2018 - Obec Čaňa

DF č. 191_2018 - ASTREA s. r. o.

DF č. 192_2018 - EUprojects, s. r. o.

DF č. 193_2018 - Slovak Telekom, a. s.

DF č. 194_2018 - Gréckokatolícka eparchia Košice

DF č. 195_2018 - Lyreco CE, SE

DF č. 196_2018 - Lyreco CE, SE

DF č. 197_2018 - OON Design, s. r. o.

DF č. 198_2018 - CSW-boco Slovensko, s. r. o.

DF č. 199_2018 - CSW-boco Slovensko, s. r. o.

DF č. 200_2018 - ANTIK Telecom s. r. o.

DF č. 201_2018 - AQUA PRO EUROPE, a. s.

DF č. 202_2018 - AQUA PRO EUROPE, a. s.

DF č. 203_2018 - Lyreco CE, SE

DF č. 204_2018 - Ing. Alena Suchá - ASEKO

DF č. 205_2018 - Slovak Telekom a.s.

DF č. 206_2018 - Energie2, a. s.

DF č. 207_2018 - Energie2, a. s.

DF č. 208_2018 - Innogy Slovensko s.r.o.

DF č. 209_2018 - Profitmetal, s. r. o.

DF č. 210_2018 - MUDr. Katarína Kyselová

DF č. 211_2018 - Obec Beniakovce, Spoločný úrad Beniakovce

DF č. 212_2018 - CBS, s. r. o.

DF č. 213_2018 - Obec Beniakovce, Spoločný úrad Beniakovce

DF č. 214_2018 -  Kosit, a. s.

DF č. 215_2018 -  Slovak Telekom a. s.

DF č. 216_2018 -  CWS-boco Slovensko, s. r. o.

DF č. 217_2018 -  MČ Ťahanovce obec

DF č. 218_2018 -  VVS a. s.

DF č. 219_2018 -  AQUA PRO a. s.

DF č. 220_2018 - Energie2, a. s.

DF č. 221_2018 - Energie2, a. s.

DF č. 222_2018 - Slovak Telekom a.s.

DF č. 223_2018 -  Kosit, a. s.

DF č. 224_2018 -  Ing. Polončáková - audítor

DF č. 225_2018 - Spoločný úrad Beniakovce

DF č. 226_2018 - Innogy Slovensko s.r.o.

DF č. 227_2018 - Hama Slovakia spol. s. r. o.

DF č. 228_2018 - LEVIL, s. r. o.

DF č. 229_2018 - Obec Čaňa

DF č. 230_2018 - U. S. Steel Košice, s. r. o.

DF č. 231_2018 - Antik Telecom s. r. o.

DF č. 232_2018 - Ambrelo, občianske združenie