DF č. 1_2017 - Adsupra s.r.o.

DF č. 2_2017 - AQUA PRO, s.r.o.

DF č. 3_2017 - AQUA PRO, s.r.o.

DF č. 4_2017 - ML SERVIS SK, s.r.o.

DF č. 5_2017 - ML SERVIS SK, s.r.o.

DF č. 6_2017 - Slovak Telekom, a.s.

DF č. 7_2017 - Orange Slovensko, a.s.

DF č. 8_2017 - DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

DF č. 9_2017 - OTP Banka Slovensko, a.s.

DF č. 10_2017 - innogy Slovensko s.r.o.

DF č. 11_2017 - TOPSET Solutions s.r.o.

DF č. 12_2017 - Obec Beniakovce

DF č. 13_2017 - Hana Libová - BP

DF č. 14_2017 - VSE a.s.

DF č. 15_2017 - Iveta Homoly

DF č. 16_2017 - Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv Lukáša v Košiciach, n.o.

DF č. 17_2017 - VSE a.s.

DF č. 18_2017 - FURA s.r.o.

DF č. 19_2017 - Ing. Peter Mati - IPM

DF č. 20_2017 - ML SERVIS SK, s.r.o.

DF č. 21_2017 - MEDISON, s.r.o.

DF č. 22_2017 - Triopharm s.r.o.

DF č. 23_2017 - Ing. Juraj Chudý - SATICH

DF č. 24_2017 - MS SOLUTIONS

DF č. 25_2017 - FURA s.r.o.

DF č. 26_2017 - innogy Slovensko s.r.o.

DF č. 27_2017 - AQUA PRO, s.r.o.

DF č. 28_2017 - AQUA PRO, s.r.o.

DF č. 29_2017 - RGR Slovakia s.r.o.

DF č. 30_2017 - Slovak Telekom, a.s.

DF č. 31_2017 - Východoslovenská energetika a.s.

DF č. 32_2017 - Orange Slovensko, a.s.

DF č. 33_2017 - Obec Beniakovce

DF č. 34_2017 - UMP SK, s.r.o.

DF č. 35_2017 - FURA s.r.o.

DF č. 36_2017 - Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

DF č. 37_2017 - Helena Lešková

DF č. 38_2017 - VSE a.s.

DF č. 39_2017 - Hi-Reklama, s.r.o.

DF č. 40_2017 - Ing. Ján Chudý - SATICH

DF č. 41_2017 - RZOH

DF č. 42_2017 - RZOH

DF č. 43_2017 - Ing. Juraj Chudý - SATICH

DF č. 44_2017 - Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

DF č. 45_2017 - AUTOCENTRUM DULEBA, spol. s r.o.

DF č. 46_2017 - DOXX - Stravné lísstky, spol. s r.o.

DF č. 47_2017 - RGR Slovakia s.r.o.

DF č. 48_2017 - FURA s.r.o.

DF č. 49_2017 - AQUA PRO, s.r.o.

DF č. 50_2017 - Slovak Telekom, a.s.

DF č. 51_2017 - innogy Slovensko s.r.o.

DF č. 52_2017 - Orange Slovensko, a.s.

DF č. 53_2017 - RAKY stav, s.r.o.

DF č. 54_2017 - EKOTEC spol. s r.o.

DF č. 55_2017 - AUTOCENTRUM DULEBA, spol. s r.o.

DF č. 56_2017 - Iveta Homoly

DF č. 57_2017 - Obec Beniakovce

DF č. 58_2017 - VSE a.s. - opravná faktúra

DF č. 59_2017 - SLOVGRAM

DF č. 60_2017 - VSE a.s.

DF č. 61_2017 - U.S.Steel Košice, s.r.o.

DF č. 62_2017 - TOPSET Solutions s.r.o.

DF č. 63_2017 - FURA s.r.o.

DF č. 64_2017 - FURA s.r.o.

DF č. 65_2017 - Slovak Telekom, a.s.

DF č. 66_2017 - AQUA PRO, s.r.o.

DF č. 67_2017 - AQUA PRO, s.r.o.

DF č. 68_2017 - Orange Slovensko, a.s.

DF č. 69_2017 - RAKY stav, s.r.o.

DF č. 70_2017 - Dušan Bažík - PLYNOSERVIS

DF č. 71_2017 - innogy Slovensko s.r.o.

DF č. 72_2017 - Obec Beniakovce

DF č. 73_2017 - VSE a.s.

DF č. 74_2017 - TOPSET Solutions s.r.o.

DF č. 75_2017 - doc.JUDr.Jozef Tekeli,PhD.advokát

DF č. 76_2017 - Wolters Kluwer s.r.o.

DF č. 77_2017 - TOPSET Solutions s.r.o.

DF č. 78_2017 - FURA s.r.o.

DF č. 79_2017 - FURA s.r.o.

DF č. 80_2017 - FURA s.r.o.

DF č. 81_2017 - REMEK, s.r.o.

DF č. 82_2017 - AQUA PRO, s.r.o.

DF č. 83_2017 - AQUA PRO, s.r.o.

DF č. 84_2017 - Orange Slovensko, a.s.

DF č. 85_2017 - Slovak Telekom, a.s.

DF č. 86_2017 - VSE a.s.

DF č. 87_2017 - innogy Slovensko s.r.o.

DF č. 88_2017 - VSE a.s.

DF č. 89_2017 - EXPA PRINT, s.r.o.

DF č. 90_2017 - Obec Čaňa

DF č. 91_2017 - VSE a.s.

DF č. 92_2017 - FURA s.r.o.

DF č. 93_2017 - ADS Transport Slovakia s.r.o.

DF č. 94_2017 - VSE a.s.

DF č. 95_2017 - Obec Beniakovce

DF č. 96_2017 - Ing. Martin Fazekaš

DF č. 97_2017 - DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

DF č. 98_2017 - Slovak Telekom, a.s.

DF č. 99_2017 - AQUA PRO, s.r.o.

DF č. 100_2017 - AQUA PRO, s.r.o.

DF č. 101_2017 - FURA s.r.o.

DF č. 102_2017 - Centrum voľného času

DF č. 103_2017 - VSE a.s.

DF č. 104_2017 - Orange Slovensko, a.s.

DF č. 105_2017 - RAKY stav, s.r.o.

DF č. 106_2017 - Obec Beniakovce

DF č. 107_2017 - Iveta Homoly

DF č. 108_2017 - MUDr. Katarína Kyselová

DF č. 109_2017 - FURA s.r.o.

DF č. 110_2017 - innogy Slovensko s.r.o.

DF č. 111_2017 - Alezar, s.r.o.

DF č. 112_2017 - Slovak Telekom, a.s.

DF č. 113_2017 - AQUA PRO, s.r.o.

DF č. 114_2017 - AQUA PRO, s.r.o.

DF č. 115_2017 - FURA s.r.o.

DF č. 116_2017 - Orange Slovensko, a.s.

DF č. 117_2017 - RAKY stav, s.r.o.

DF č. 118_2017 - FURA s.r.o.

DF č. 119_2017 - innogy Slovensko s.r.o.

DF č. 120_2017 - U.S.Steel Košice, s.r.o.

DF č. 121_2017 - RVC Košice

DF č. 122_2017 - ASTREA s.r.o.

DF č. 123_2017 - Obec Beniakovce

DF č. 124_2017 - VSE a.s.

DF č. 125_2017 - Obec Čaňa

DF č. 126_2017 - Wolters Kluwer s.r.o.

DF č. 127_2017 - FURA s.r.o.

DF č. 128_2017 - AQUA PRO, s.r.o.

DF č. 129_2017 - AQUA PRO, s.r.o.

DF č. 130_2017 - FURA s.r.o.

DF č. 131_2017 - Slovak Telekom, a.s.

DF č. 132_2017 - Orange Slovensko, a.s.

DF č. 133_2017 - innogy Slovensko s.r.o.

DF č. 134_2017 - VSE a.s.

DF č. 135_2017 - Obec Beniakovce

DF č. 136_2017 - Ing. Ján Chudý - SATICH

DF č. 137_2017 - VSE a.s.

DF č. 138_2017 - Hi-Reklama, s.r.o.

DF č. 139_2017 - ASTA-KE s.r.o.

DF č. 140_2017 - Ing. Ján Chudý - SATICH

DF č. 141_2017 - Alezar, s.r.o.

DF č. 142_2017 - Slovak Telekom, a.s.

DF č. 143_2017 - Slovak Telekom, a.s.

DF č. 144_2017 - FURA s.r.o.

DF č. 145_2017 - FURA s.r.o.

DF č. 146_2017 - Hama Slovakia spol. s r.o.

DF č. 147_2017 - Mgr. Branislav Granec, advokát

DF č. 148_2017 - Slovak Telekom, a.s.

DF č. 149_2017 - Mgr. Peter Anna - MEMORIA

DF č. 150_2017 - FURA s.r.o.

DF č. 151_2017 - AQUA PRO, s.r.o.

DF č. 152_2017 - AQUA PRO, s.r.o.

DF č. 153_2017 - AQUA PRO, s.r.o.

DF č. 154_2017 - innogy Slovensko s.r.o.

DF č. 155_2017 - EXPA PRINT, s.r.o.

DF č. 156_2017 - Orange Slovensko, a.s.

DF č. 157_2017 - VSE a.s.

DF č. 158_2017 - FURA s.r.o.

DF č. 159_2017 - Twingy, o.z.

DF č. 160_2017 - Obec Beniakovce

DF č. 161_2017 - Obec Sokoľany

DF č. 162_2017 - Gréckokatolícka eparchia Košice

DF č. 163_2017 - Slovak Telekom, a.s.

DF č. 164_2017 - DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

DF č. 165_2017 - innogy Slovensko s.r.o.

DF č. 166_2017 - FURA s.r.o.

DF č. 167_2017 - FURA s.r.o.

DF č. 168_2017 - AQUA PRO, s.r.o.

DF č. 169_2017 - AQUA PRO, s.r.o.

DF č. 170_2017 - Iveta Homoly

DF č. 171_2017 - Orange Slovensko, a.s.

DF č. 172_2017 - Slovak Telekom, a.s.

DF č. 173_2017 - Obec Beniakovce

DF č. 174_2017 - VSE a.s.

DF č. 175_2017 - Obec Čaňa

DF č. 176_2017 - RGR Slovakia s.r.o.

DF č. 177_2017 - Slovak Telekom, a.s.

DF č. 178_2017 - PARCEL CONSULTING, s.r.o.

DF č. 179_2017 - Slovak Telekom, a.s.

DF č. 180_2017 - LYRECO

DF č. 181_2017 - AQUA PRO, s.r.o.

DF č. 182_2017 - FURA s.r.o.

DF č. 183_2017 - Ing. Daša Polončáková

DF č. 184_2017 - innogy Slovensko s.r.o.

DF č. 185_2017 - VSE a.s.

DF č. 186_2017 - Wolters Kluwer s.r.o.

DF č. 187_2017 - Miroslav Vojtěch

DF č. 188_2017 - Obec Beniakovce

DF č. 189_2017 - Obec Beniakovce

DF č. 190_2017 - AQUA PRO EUROPE, a.s.

DF č. 191_2017 - Orange Slovensko, a.s.

DF č. 192_2017 - Prvá Komunálna Finančná, a.s.

DF č. 193_2017 - Prvá Komunálna Finančná, a.s.

DF č. 194_2017 - VSE a.s.

DF č. 195_2017 - Wolters Kluwer s.r.o.

DF č. 196_2017 - Slovak Telekom, a.s.

DF č. 197_2017 - Alezar, s.r.o.

DF č. 198_2017 - OTP Banka Slovensko, a.s.

DF č. 199_2017 - INPROST s.r.o.

DF č. 200_2017 - LYRECO

DF č. 201_2017 - Slovak Telekom, a.s.,

DF č. 202_2017 - AQUA PRO EUROPE, a.s.

DF č. 203_2017 - AQUA PRO EUROPE, a.s.

DF č. 204_2017 - FURA s.r.o.

DF č. 205_2017 - Kumran s.r.o.

DF č. 206_2017 - innogy Slovensko s.r.o.

DF č. 207_2017 - URBA s.r.o.

DF č. 208_2017 - Orange Slovensko, a.s.

DF č. 209_2017 - Obec Beniakovce

DF č. 210_2017 - Hana Libová - BP

DF č. 211_2017 - FURA s.r.o.

DF č. 212_2017 - Ing. Daša Polončáková

DF č. 213_2017 - EXPA PRINT, s.r.o.

DF č. 214_2017 - Obec Čaňa

DF č. 215_2017 - VSE a.s.

DF č. 216_2017 - U.S. Steel Košice, s.r.o.