Späť

OZNAM

Obec Belža v spolupráci s občianskym združením NAHOME organizuje letný divadelný tábor. Organizačné pokyny Vám priblíži Monika Neksová t. č. 0940 577 839. Prihlásenie do tábora nahláste na OcÚ Belža, tel.č.: 055/696 28 74. V tábore sú voľné posledné miesta.