Späť

Súťaž v maľovaní miest, pamiatok a operených dravcov od 17.11.2018 do 01.12.2018

Obecný úrad vyhlasuje súťaž v maľovaní miest, pamiatok a operených dravcov v našej obci.

Vybrali sme: Belžiansky dub, kanón na autobusovej zastávke, chrám Nanebovstúpenia pána, Obecný úrad a orol kráľovský ako dravec. Súťaž bude prebiehať od 17.11. do 01.12.2018 v tvorivých dielňach, každú sobotu. Okrem toho môžu deti maľovať svoje práce aj doma. Deti namaľujú spolu 5 obrázkov. Každý obrázok označte na druhej strane menom a priezviskom dieťaťa, vekom, názvom práce a informovaným súhlasom rodiča. Text súhlasu v  znení „Súhlasím s vystavovaním práce svojho dieťaťa na OcÚ Belža.“ + podpis rodiča. Namaľované obrázky budú očíslované v každej kategórii a budú vystavené na obecnom úrade od 02.12. do 08.12.2018. Vy rozhodnete hlasovaním o jednom výhercovi z každej kategórie. Hlasovať môžete osobne na obecnom úrade alebo elektronicky na adrese obecbelza@mail.t-com.sk a to vhodením lístka do papierovej urny s Vašim menom, na ktorom uvediete číslo výkresu v piatich kategóriách, o ktorom si myslíte, že je najkrajší. V prípade elektronického hlasovania postupujete rovnako. Najkrajší výkres s najvyšším počtom hlasov bude reprezentovať našu obec v cyklomape, ktorá bude vydaná v mesiaci máj r. 2019.

Súťaž v maľovaní bude vyhodnotená na Mikulášskej oslave, ktorá sa uskutoční dňa 08.12.2018 so začiatkom od 14:00 hod. v sále kultúrneho domu. Pre zúčastnených je pripravený pekný program, vyhodnotenie súťaže, sladké prekvapenie a rozsvietenie vianočného stromčeka. Pozývame všetky rodiny a tešíme sa na stretnutie s Vami.