Oznamy
Zmena úradných hodín
Zber komunálneho a separovaného odpadu na rok 2019
Oznam pre cestujúcich
NOVÝ CESTOVNÝ PORIADOK - platný od 9.12. 2018 do 14.12.2019
OZNAMY
Úradná tabuľa
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre Voľby prezidenta SR 2019
Zverejenie e-mailovej adresy na zasielanie žiadosti o vydanie hlasovacích lístov pre Voľby prezidenta SR 2019
Informácia pre voličov
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Informácia pre voličov
ROZPOČET na roky 2019 - 2021
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018
Územný plán obce Seňa - Zmeny a doplnky č. 04 - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente
Oznámenie o začatí konania vo veci udelenia súhlasu na výrub drevín pre VSD, a. s.
Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí
Kalendár akcií