Oznamy
Obnova strešného plášťa kultúrneho domu Belža
Výstava ovocia a zeleniny
Európsky týždeň mobility 16.09.2018 - 22.09.2018
Dôležitý oznam pre rodičov poberajúcich prídavok na dieťa
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Úradná tabuľa
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby IBV Belža
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Belža
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Belži
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Oznam o zverejnení e-mailovej adresy pre doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Oznámenie o menovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí 2018
Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018
Zverejnené rozhodnutie pre stavbu IBV Belža SO - distribučné vedenie NN pre IBV
Rozhodnutia
Kalendár akcií