Oznamy
Obec Belža má štatút inovátora v elektronizácii služieb miestnej územnej samosprávy na Slovensku
Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018
Ambulantná pohotovostná služba
20.06.2018
Oznamy
Úradná tabuľa
Rozhodnutia
Oznámenie o začatí stavebného konania
Pozvánka
Verejná vyhláška
Oznámenie o verejnom prerokovaní návrhu
Verejná vyhláška
Žiadosti o pripojenie k vodovodu
Oznam
VZN č. 1/2018
Pozvánka
Kalendár akcií